pixel

Контакти

Този сайт не търгува с продуктите в него, а ги представя информативно. За покупка и повече информация се обръщайте към фирмите, упоменати в представянето на съответния продукт.

Собственик на сайта – Огнян Делибозов.
Адрес: 1000 София, ул. Струмица 1, вх. Б.
E-mail: [email protected] или [email protected].