pixel

238 млн. лв. за развитието на градската среда на София

Pavlova

Инвестираме над 238 млн. лв. за развитието на градската среда на София, отделно са инвестиции в образование, инфраструктура, медицинска помощ и култура

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е отворена на 75%, бенефициентите вече имат достъп до ресурс за инвестиции от 2,6 млрд.лв., обяви регионалният министър.

София вече е равностойна на почти всички европейски столици като размер на привлечените и реализирани инвестиции, икономическо развитие и брутен вътрешен продукт, който е с над 75% по-висок, спрямо останалите региони в страната. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която присъства на официалното подписване на споразумението за реализация на Инвестиционната програма на Столична община, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Споразумението бе подписано от столичния кмет Йорданка Фандъкова и заместник-министърът и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ Деница Николова. На церемонията присъства и заместник-кметът на общината с ресор „Инвестиции и строителство“ Ирина Савина.

Министър Павлова уточни, че това е най-голямото споразумение за директно финансиране с безвъзмездна финансова помощ от програмата. Като най-голям бенефициент Столична община получава и най-големия дял от инвестициите за градско развитие и градска среда в размер на 238 млн. лв. Средствата са за директно целево финансиране в проекти за подобряване на градската среда, градския транспорт, образователна, културна и социална инфраструктура и др. Заедно със собственото финансиране Инвестиционната програма на столицата надхвърля 280 млн.лв., допълни регионалния министър.

Отделно от това столицата е бенефициент и по другите оси на европейската програма, които ще финансират проекти за пътна, социална, здравна инфраструктура, деинституционализация и обновяване на учебни заведения. Министър Павлова отбеляза, че над 15,3 млн. лв. допълнително ще бъдат вложени в основен ремонт и закупуване на ново оборудване за 15 професионални гимназии. С пари от програмата ще се обновят общо 30 училища и гимназии, 11 детски градини, 11 висши учебни заведения по линия на оста за образование, която е на стойност 36 млн. лв. „Сериозна част от ОП „Региони в растеж“ отива в ресор образование и приоритетно в София, където има най-голям брой висши и средни учебни заведения“, обобщи Павлова. Тя допълни, че отделно ще се финансират 9-те спешни медицински центъра в столицата, които са заложени в реформата за спешна помощ, която се финансира  със 160 млн.лв. от програмата.

София е не само прекрасен град, благодарение на усилията на кмета Фандъкова и екипа й, но вече е част от мрежата на големите европейски столици. Столицата попада в други нива на развитие на инфраструктурата и брутния вътрешен продукт. Това е причината това да е последния програмен период за инвестиране на средства от ЕС в този вид, като част от Югозападния район за планиране. От 2020 г. вече ще е самостоятелен обект за инвестиции по линия на градско развитие, коментира още регионалният министър.

Лиляна Павлова информира още, че успешно приключваме Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Всички проекти са завършени, отчетени и верифицирани и съгласно регламента до края на месец април програмата ще бъде затворена. Всички средства са договорени и разплатени на 105%, отчете министърът. Павлова добави, че оттук насетне всички усилията са насочени към изпълнение на новата ОП „Региони в растеж“.

Към днешна дата са създадени и одобрени 39 междинни звена в големите и средно големи градове, бенефициенти на програмата. Одобрени са  21  инвестиционни програми, а останалите ще получат одобрение до края на месец май. С това програмата вече е отворена на 75% за финансиране на проекти с бюджет от 2,6 млрд. лв. До края на годината тя ще бъде отворена на 100% за всички бенефициенти с достъп до ресурс от 3 млрд. лв.“, обяви Павлова. По думите й вече има стартирани проекти на етап тръжни процедури. „Влагаме максимални усилия за реализация на проектите, за да изпълним до 2018 г. целите, които сме заложили, така че не загубим нито едно евро, отбеляза регионалният министър.

От своя страна кметът Йорданка Фандъкова поздрави министър Лиляна Павлова и зам.-министър Деница Николова заради отварянето на Оперативната програма „Региони в растеж” и каза, че това се дължи на доверието което имат европейските институции към екипа на министъра. Според Фандъкова с подписването на Инвестиционната програма се осигуряват средствата за положителната промяна на градската среда на столицата.

Кметът на София посочи, че в инвестиционната програма на столицата са заложени проекти в образователната инфраструктура – модернизация на 26 училища и детски градини, заедно с дворовете и спортните площадки. По отношение на социалната инфраструктура ще обнови Центъра за временно настаняване и възстановяване. В програмата са заложени и проекти за модернизация пак „Заимов“ и Западен парк. Ще се финансира и втора фаза на проекта за интегриран столичен градски транспорт, в която се залага да се инвестират повече пари в трамвайната мрежа. Предвижда се реконструкция на релсите по бул. „Цар Борис III” и замяната им със зелени. Другото трасе е по ул. „Каменоделска” до Орландовци. Инвестиции ще се правят и в район „Сердика“. По думите й, в инвестиционната програма е заложено и закупуването на 13 нови трамвайни мотриси. Продължава интелигентната система за управление на трафика с доставка на нови 220 електронни табла.

Първите проекти, които ще се реализират до края на тази година, касаят модернизацията на училищата и детските градини, каза кметът на София.

Може да харесате още...