pixel

59% от сделките с имоти сключени с чужденци

59% от всички сключени през първите шест месеца на годината сделки с имоти са с международни купувачи.  Това показва последният доклад на Colliers International по темата.

През първото полугодие на 2016 г. се наблюдават няколко позитивни промени на инвестиционния пазар в България. Сред добрите новини е, че за първи път от 2012 г. насам сделките с генериращи доход имоти, са с по-голям дял (85%) от тези, придобити със спекулативна цел (15%).

Друга показателна тенденция, свързана с типа на купувачите, е че в сравнение с 2015 г., значително е намаляло участието на крайни ползватели (6%), спрямо инвеститорите в недвижими имоти. Това препотвърждава твърдението, че професионалните инвеститори в сектора се завръщат, за което спомагат повишената активност на банките и понижените лихвени проценти.

През разглеждания период инвестиционният интерес е насочен към офис площи, следвани от търговски площи и хотели. Съответно транзакциите във всеки от тези сегменти възлизат на 50%, 22% и 13% от общия обем. Значително по-малко спрямо 2015 г. са сделките с парцели за строеж – 12%. Общата стойност на всички инвестиционни транзакции за първата половина на 2016 г. е малко над 117 млн. евро.

Само три от тях (Sofia Airport Center, Mall Plovdiv и Retail Park Plovdiv) формират 65% от целия обем. Това са сделки за сравнително мащабни проекти с гарантиран доход. Офисните и търговските площи остават с най-голям инвестиционен потенциал, тъй като при тях се наблюдава устойчиво развитие, висока заетост и стабилни наеми.

Нивата на възвръщаемост запазват стойностите си от 2015 г. – при офисни и търговски площи от 9%, а при индустриалните площи – 11%. Относително ниският дял на сделките с генериращи доход активи от общия инвестиционен обем, обуславя и липсата на съществена динамика в нивата на възвръщаемост през периода 2011-2016 г.

Прогнозите на Colliers са до края на годината инвестиционния обем да надвиши този от 2015 г. Очаква се стрес тестът на банките в България и последващото възстановяване на финансирането, да окаже положителен ефект върху пазара на недвижими имоти. Реализирането на сделки с активи, генериращи сравнително висока постижима годишна доходност ще привлече още внимание от страна на чуждестранни инвеститори.

Последните започват да проявяват по-засилен интерес към България и поради отслабването на потенциала на основните пазари, в резултат на тяхната пренаситеност и поскъпване. В допълнение на това, броят на сделките с недвижими имоти в страните от Централна и Източна Европа се увеличава и заради нарасналото финансиране от други източници.

Азиатските и южноафриканските инвеститори все повече ще навлизат на пазари (сред които и българския, като част от ЦИЕ), които преди са били приоритет за германските, британските и американските инвеститори.

pariteni.bg

 

Може да харесате още...