pixel

Арх. Здравков: Връщаме градовете на хората. Наредба за градската среда определя облика на сградите и достъпа до тях

Арх. Здравков е главен архитект на Столична община от април 2016 година. Той участва и откри  конференцията за инвестиции и имоти Balrec 2016, като дискутира факторите, които създават предпоставки за риск и реализация на нови проекти на българския пазар, както и как мащабните инвестиционни проекти се отразяват върху градската среда, инфраструктурата и развитието на районите.

Да върнем градовете на хората. Предвиждаме проучвания на автомобилното движение. Нови са изискванията към подробните устройствени планове. Правителството вече прие промени в ЗУТ и на Закона за устройство и застрояване на Столичната община. Подготвя се наредба за градската среда с правила и нормативи за облика на сградите и архитектурните ансамбли. Щом те бъдат одобрени и от Народното събрание, новата наредба за градската среда ще даде по-големи правомощия на НАГ и на главния архитект при одобряване на сградните проекти, а всички високи сгради ще бъдат разглеждани и от Столичния общински съвет.

Работи се и по специална наредба за високите сгради. Тя трябва да регулира проектирането и строителството на подобни здания, защото съществуващите норми в момента не са достатъчни.
Стабилността и развитието на икономиката зависят от стабилността на подробните устройствени планови. Плановете са единственият механизъм за устойчиво развитие на града.Нови подробни устройствени панове са важни за развитието на града.

Градовете не са проектирани за автомобили. Всяка една инвестиция в транспортна инфраструктура води до инвестиция в хората, които купуват автомобили, казва Ян Геел. Аз подкрепям неговата позиция. Нужда е промяна. Да развием масовия градски транспорт, велосипедното движение и пешеходните пространства.

Правилната прогноза трябва да ни даде ясна картина къде искаме да отидем след 20 или 50 години – трябва да изберем да сме като Москва и Мексико или като Мюнхен или Копенхаген. Първо идеята е да се създаде непрекъсната велосипедна мрежа, без преминаване през подлези и надлези, но и да не доведе до катастрофално натоварване. Единственият начин да свалим хората от автомобилите е промяна на модела.

Функционирането на пешеходните пространства следва да е като във Венеция – да вървим от градски пространства към градски пространства. „Витошка“ след реконструкцията вече има над 35 заведения. Хората отиват там, където има други хора. Затова трябва да върнем градовете на хората.

Основните цели на промените в Закона за устройство и застрояване на Столична община са опазването на зелената система на Столична община и решаването на проблемите със застрояването на града. Те целят да се постигне яснота при устройството и застрояването на Столична община, подобряване на средата за обитаване, труд и отдих на жителите на столицата, както и предотвратяване на прекомерно натоварване на територията със строежи, транспортен трафик и рекламни елементи.

Инвестиционният натиск в столицата, който принципно има благотворно влияние върху икономиката както на София, така и на страната, налага решаване на въпроси с предела на допустимото натоварване на територията със сгради в различни райони на града, а също така и осигуряване на необходимата за функционирането им инфраструктура със средствата на устройственото планиране.

В промените на Закона за устройство и застрояване на Столична община е предвидено сградите с обществено предназначение, попадащи в централната градска част на София и в структурообразуващите и допълващите комплексните градски центрове от второ и трето ниво да не са ограничени по отношение на височината, но при условие че се спазват изискуемите разстояния до регулационните граници и до други сгради. ПУП-овете на този вид сгради с височина над 50 м съдържат задължително работен устройствен план и се одобряват от Столичния общински съвет.

За сградите с РЗП над 20 000 кв.м с жилищно или обществено предназначение се изисква транспортно-комуникационен план, за да се знае как новата сграда ще повлияе на градската среда и на трафика и как той да бъде обезпечен. Същото се отнася и за подходите към сградата. Разбира се – и за зеленината.

На 3 сгради подготвихме транспортни симулации – сградите не са само място за гариране, а влияят на градската среда, на кръстовището, на вливането и отливането на автомобилите. Затова говорим за достъпност на сградите, която трябва да бъде осигурена.

gradat.bg

Може да харесате още...