Автор: Марисан и Колев

Библиотека с чертежи на архитектурни профили и декорации в помощ на архитекти и проектанти

С какво свързвате Виена? А Барселона? Рим?Със сигурност тези въпроси предполагат редица различни отговори, но голяма част от тях ще бъдат еднозначни – със специфичната архитектура, интересните форми и детайли по сградите, оформянето на жилищните пространства. Именно тези аспекти се оказват основният носител на духа и усещането на даден град.

Термофлекс® Mosaic – надеждността на мозаечните мазилки в богата гама от цветове

Мозаечните мазилки представляват тънкослойни, органично свързани декоративни мазилки, които се състоят от натрошени кварцови частици с различни форми и размери, преливащи в многообразна гама от цветове. Мозаечните мазилки могат да бъдат съставени и от ситно натрошени пъстри мраморни или гранитни парчета. Предлагат се под формата на готови за полагане, пастообразни смеси.

Пастообразните мазилки Термофлекс® Pro със сертификат за негоримост (Клас А2)

Една от възловите задачи на проектанта в процеса на планиране и изграждане на сгради и съоръжения е спазването на множеството регулаторни стандарти, наложени с цел да се осигури безопасна и качествена експлоатация. Такъв е и случаят с обезпечаването на пожаробезопасността на дадена конструкция.

МАРИСАН акредитира своите топлоизолационни системи съгласно изискванията на международната рамка ETAG 004.

С все по-динамичното развитие на компаниите, опериращи в сферата на производството на строителни материали, се забелязва осезаем напредък в интегрирането на нови технологии и производствени практики.

Модни тенденции… в интериора

Ако половинката ви започне да ви обяснява как е видяла в някое списание и се е влюбила в едно “уникално прасковено”, това не означава непременно, че в гардера й има ново попълнение. Интериорите също следват определени модни линии и тенденции и ние ще ви представим някои от актуалните за сезона и следващата година предложения.Със сигурност няма да сбъркате, ако за основните цветове в жилището си заложите на тонове като розовото, „кърваво“ червено и праскова.

Активно самопочистване на фасадите с Термофлекс® Pro Solid Nano

Трудно е да се огледаме във фасадите на сградите, без да обърнем внимание на едно от най-приложимите и предпочитани финишни покрития, а именно – мазилката. Многообразните възможности за индивидуално оформление в цвят и структура, различните техники на нанасяне и безспорните качества на мазилките ги утвърждават в практиката като надежден и устойчив метод за изпълнение на площи, както в екстериора, така и в интериора.

Терафлекс® – пълна гама лепила за трайно и професионално полагане на плочки и керамика

Облицоването на стени и полагането на керамични покрития е предпочитан вариант за изпълнение на жилищни, обществени, търговски и бизнес площи. Това се дължи на доказаните им предимства – кратки срокове за изпълнение, устойчивост на атмосферни и механични влияния, богат избор от форми, размери и декорации на облицовките и др.

Професионално геотехническо изолиране на екстремно натоварени площи с Термофлекс® EPS W-55

Марисан разработи иновативен продукт за българския строителен пазар с основно предназначение – топлоизолиране на места, подложени на екстремно натоварване и изключително силен механичен натиск. Характерно за Термофлекс® EPS W-55 е особената издръжливост на продължително, усилено натоварване, без това да води до промяна в структурата или ефективността на топлоизолационния слой.