pixel

България ще е домакин на работилница по параметрично моделиране

Между 9 и 16 юли 2016 г. София ще е домакин на първата международна работилница по параметрично моделиране „Intelligent Tectonics”

Фокусът ще бъде върху практическото приложение на изчислителни дизайнерски методи за реални архитектурни проекти. Организаторите ще въведат участниците в различните аспекти на параметричното моделиране – от началната фаза на дизайна, през планиране до производството и монтаж.

Водещи експерти в областта на архитектурата и параметричния дизайн ще предадат ценен опит и теоретични знания по:

* Генеративен дизайн и параметрично моделиране в Grasshopper и Rhinoceros 5.0;

* Практическо разбиране на иновативни техники в изчислителния дизайн и цифрово производство;

* Симулация на експлоатационните качества на материалите в цифрова среда;

* Оптимизиране на структурите по различни критерии;

* Управление на данни за производствени процеси;

* Изготвяне на физически прототипи от цифрови данни.

Предизвикателството пред участниците в работилницата ще бъде да проектират съвместен изложбен щанд за ЕТЕМ и Elval Colour (организатори на събитието), използвайки похватите на параметричното моделиране.

В края на работилницата проектите ще бъдат оценени от международно жури. Екипът, разработил най-добрия, ще получи награда и ще участва пряко в изграждането на проектирания от него изложбен щанд с продукти на ЕТЕМ и Elval Colour.

Може да харесате още...