Баумит Клима продукти – пречистват въздуха и намаляват замърсяването

Около 90 % от нашия живот протича във вътрешни пространства – жилища, офиси, заводи и други сгради. Затова качеството на въздуха в тези помещения има пряко влияние върху нашето здраве.

Човек се нуждае на денонощие от около 1 кг твърда храна и 3 кг течности. Допълнително той вдишва през тези 24 часа невероятните 15 кг въздух, от които най-голямото количество е „вътрешен” въздух. Т.е. въздухът е наше основно хранително средство.

Вижте също...