pixel

Букови дървесни влакна като изолационен материал за тухли

Fraunhofer

Федералното министерство на храните и земеделието (BMEL) в Германия финансира изграждането на пилотна инсталация за използване на букови дървесни влакна като изолационен материал за тухли.

Повредената от бедствия дървесина като ресурс

Fraunhofer

Концепцията се основава на резултатите, получени и оценени в лабораториите на Института за изследване на дървесината Fraunhofer, Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI). Изследователите искат да разработят процес за образуване на влакна и допълнителна обработка на букова дървесина, която е била повредена от бедствие, т.е. заразена с вредители. Под формата на подложки от гъвкави влакна или дървесна пяна материалът служи като изолационен пълнеж за перфорирани тухли.

В изследването са разгледани аспекти като абсорбция на вода, поведение при пожар и тлеене на изолационния материал. Освен това вниманието е насочено към разработването на технически методи, с които тухлите могат да се пълнят с изолационни подложки от фибри, дървесна пяна или гранули от дървесна пяна.

Три стъпки до одобрението

Целта е строителният материал от тухла и дървесина да бъде одобрен от Германския институт за строителни технологии (Deutsches Institut für Bautechnik), да се приложи процесът в промишлен мащаб и да се пуснат на пазара тухлите с пълнеж от букови влакна.

Снимки: Fraunhofer

Може да харесате още...