Cemex ще предложи неутрален за климата бетон не по-късно от 2050 г.

cemex 1

В края на февруари Cemex обяви своята нова стратегия за климата. В нея компанията формулира своята визия за CO2-неутрална икономика и пътя към нея. От Cemex са убедени, че изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства на нашето време и че са необходими спешни мерки на цялото общество за опазването му.

От 1990 г. насам Cemex намаляват с повече от 22% своите нетни CO2 емисии. Същевременно компанията признава, че това не е достатъчно и затова си поставя още по-амбициозни цели – намаляване на специфичните нетни CO2 емисии с 35% до 2030 г. Това ново намерение е в съзвучие и с целите на Парижкото споразумение за климата.

Cemex иска да допълни стратегията си с дългосрочна визия и също така планира до 2050 г. да разработи и лансира на пазара бетон, който не влияе на климата: „Ние сме уверени, че бетонът – нашият краен продукт, ще играе ключова роля в прехода към CO2-неутрална икономика и ще бъде важен компонент в разработването на екологични проекти за градоустройство, устойчиви сгради и устойчива инфраструктура”, споделя Фернандо А. Гонзалес, изпълнителен директор на Cemex. „Климатичните промени са приоритет за Cemex от много години. Усилията ни постигнаха значителен напредък, но трябва да направим повече. Ето защо ние дефинирахме още по-амбициозна стратегия за намаляване на емисиите на CO2 до 2030 г., така че до 2050 г. да можем да предложим изцяло неутрален за климата продукт.“

За постигането на тази цел компанията разработва и конкретни мерки – инвестиции в енергийна ефективност, употребата на алтернативни горива, увеличено потребление на възобновяеми енергийни източници, както и замяна на шлаките с алтернативни суровини за производство на цимент.

Вижте също...