pixel

Да изградим заедно устойчиво бъдеще

Устойчивостта означава да се ангажираме всеки ден с изграждането на настояще, което има бъдеще… едно по-добро бъдеще с нулево въздействие.

Устойчивостта означава да правите информиран избор, който е съобразен с околната среда и здравето на хората, които живеят в нея.

За Mapei „нулево въздействие върху изменението на климата“ означава, че емисиите на CO2, измерени през целия жизнен цикъл на продуктите от линията Zero през 2023 г. с помощта на методология за оценка на жизнения цикъл (LCA), проверени и сертифицирани с EPD, са компенсирани чрез придобиване на сертифицирани въглеродни кредити в подкрепа на проекти за възобновяема енергия и опазване на горите. Ангажимент към планетата, към хората и към биоразнообразието.

Mapei

За повече подробности относно начина на изчисляване на емисиите и относно проектите за смекчаване на последиците от изменението на климата, финансирани чрез сертифицирани въглеродни кредити, посетете уеб страницата zero.mapei.com.

Може да харесате още...