Декоративна подова настилка от естествен мрамор

Създайте естетика, стил и комфорт около себе си с DEKO di marmo.

DEKO di marmo e декоративна, безфугова външна и вътрешна подова настилка с отворена структура, състояща се от калибрирана мраморна фракция и свързваща полимерна безцветна смола. Системата е с подчертани естетически, дрениращи и противохлъзгащи функции. Това я прави изключително подходяща за изграждане на алеи, тротоари, СПА центрове, търговски обекти, шоуруми, подходи към гаражи и паркинг зони. Отворената структура на системата DEKO di marmo дава възможност за приложението ѝ в зони, където е необходимо бързо и надеждно отвеждане на повърхностния воден отток, а именно около басейни, тротоари, площади, фонтани.

DEKO di marmo съчетава елегантността на италианския мрамор с функционалността на прозрачната смола. Така калибрираната система създава износоустойчива и звукопоглъща (шума от стъпки) настилка – качества, търсени в зони с интензивен човекопоток като: входни пространства, рецепции, офис пространства и т.н. Система DEKO di marmo  се предлага в различни цветови нюанси, което ѝ придава естествен стил и комфорт – качества, особено подходящи при изграждане и реновиране на шоуруми, изложбени зали, търговски и СПА центрове и хотели.

DEKO di marmo намира приложение и като чисто декоративна настилка в заведения за обществено хранене, барове, ресторанти, кафенета и сладкарници, както и в частни жилищни сгради. В тези случаи настилката може да се предложи като система със затворена структура, улеснявайки водоплътността и поддръжката ѝ. Калибровката на мраморната фракция позволява да се постигне максимален уплътнителен ефект и лесно подравняване на настилката, като същевременно облата структура на камъчетата придава усещане за комфорт.

За повече информация – Оргахим.

Вижте също...