Детски градини и училища от ново поколение с перфорираната плоскост Cleaneo Akustik

Ехото в класните / детските стаи, ниската чуваемост и замърсеният въздух са проблеми, които се разрешават със специално разработената плоскост: Cleaneo Akustik. Още в началото на 21-ри век екипът на отдел Развойна дейност – Кнауф Германия разработва перфорираната плоскост Cleaneo Akustik– модификация на съществуващата гипскартонена плоскост, която има за цел да задоволи нуждите и изискванията на потребителите, а именно:

• Звукопоглъщане на смущаващите шумове в помещението
• Намаляване на времето на реверберация
• Повишаване на концентрацията и ефективността
• Оптимални условия за учене и усвояване на материала
• По-чист въздух с намалени вредни емисии

В класните/детските стаи високото ниво на шум може бързо да се превърне в смущаващ фактор. Често на учителите им се налага да говорят двойно по-високо, за да задържат вниманието на децата. При една добре оразмерена акустика в помещенията, концентрацията се повишава и това води до положителни резултати в учебния процес.

Когато вербалната комуникация е в основата на предназначението на помещенията, основните фактори от решаващо значение за една добра акустика са:

1) Време на реверберация

Времето на реверберация е един от най-важните характеристики за оценка дали едно помещение удовлетворява акустичните изисквания. В помещения с дълго време на реверберация, разбираемостта на говора намалява. Поради това подходящото време за реверберация се определя в зависимост от обема на помещението.

2) Структура на звуковото поле в класната стая трябва да бъде дифузно (разсейващо), а смущаващото многократно отразяване на звуковата вълна, да бъде минимално. Тези изисквания се постигат със специални системи за стени и тавани. Тавани със звукопоглъщащи и отразяващи зони дават най-добрите резултати.

3) Отражение на звуковата вълна За оптимална комуникация на средни и големи разстояния при нормална сила на гласа, е необходимо директно предаване на звук от говорителя към слушателя. Първичното отражение (R) оказва благоприятен ефект за отчетливостта на говора, тъй като се засилват ефекта от директната звукова вълна (D).

Плочите Cleaneo Akustik са специално перфорирани, което ги превръща в постоянно действащ филтър. Той не се нуждае от електроенергия и функционира безотказно през целия експлоатационен период. Така контролът над качеството на въздуха може да бъде в ръцете на всеки. Благодарение на зеолита в тяхното ядро Cleaneo Akustik е патентована плоскост, без аналог, отговаряща на предизвикателствата на новото време за чиста среда на живот.