Ди Трейд Груп съветва как да пестим енергия

Di Trade office

В последните години се отделя все по–голямо внимание и хората са все по–информирани за причините за глобалното затопляне, енергийните ресурси и възобновяемите енергийни източници, енергийната консумация, парниковия ефект, климатичните промени и други актуални въпроси.

Пестенето на енергия е важна тема, която трябва да бъде взета под внимание. Има мерки, които можем да предприемем дори, когато сградите, в които живеем не са енергийно ефективни. От нас зависи да предприемем мерки, в нашето ежедневие, които да доведат до по–ефективно използване на енергията и да бъдем по–внимателни към нашия начин на живот.

Di Trade Energy

Предлагаме на Вашето внимание следните съвети:

При избор на топлоизолация, използвайте материали с максимална дебелина и добри топлоизолационни показатели. Дебелината на изолационния материал трябва да е съобразена с климатичните райони–това може да доведе до приблизително 50 % икономия на енергия. По–голямата дебелина на материала подобрява значително комфорта на обитаване, като същевременно не повишава много разходите, направени за поставянето на топлоизолационния материал.
Изолацията на фасадата позволява температурата да се поддържа дългосрочно в желаните нива и премахва топлинните мостове. Външната топлоизолация също така предпазва фасадата на сградата, която е изложена на атмосферните влияния, от износване. Монтажът на фасадна изолация действа като щит.
Тъй като най–големите топлинни загуби са през покрива, трябва да започнете с неговата изолация. Поставянето на топлоизолация на покрива е не само необходима защита от студа и излишните разходи за отопление, но и защита от летните жеги.
Тръбите на отоплителната система трябва да бъдат изолирани с изолационни модули за тръби. Това предотвратява загубите по топлопреносната мрежа;
При избор на жилище винаги се интересувайте дали е поставена подходяща изолация;
Прозорците и вратите са отговорни за около 25 % от топлинните загуби. Уплътняването на вратите и прозорците или монтиране на подходяща дограма ще намалят значително тези загуби;
Вместо да отваряте врати и прозорци, когато температурата в помещенията е прекалено висока, можете да намалите степента на мощност на радиаторите. Можете също така да монтирате вентили с термостат, които да спират циркулацията на водата в радиаторите при достигане на определена температура-това ще предпази помещението от прекалено затопляне;
Използвайте енергоспестяващи крушки и поставете сензор за движение пред входните врати.
Проверете какъв е класът на енергийна ефективност на уредите, които купувате. Сменете уредите с енергоспестяващи.

За контакти и повече информация www.di-tradebg.com

Вижте също...