Ефективен дренаж със Sindrain

Sindrain

Sindrain на италианската компания Sineco е плоскост с висококачествен дренажен капацитет, състояща се от триизмерна структура от полимерни единични нишки, свързани към геотекстилни филтри, което гарантира сигурност, дълголетие, здравина, точност при проектиране и производство, икономичност и устойчивост, като заменя нуждата от използване на инертни материали (пясък, чакъл), получени чрез изкопаване на планините и коритата на реките.

Sindrain

Sindrain има висока дренажна способност и извършва едновременно четири функции: механично защитава основите по време на етапа на пълнене и през целия живот на конструкцията, филтрира водата от земята, за да избегне запушването на дренажната секция, пропуска и позволява оттичане на вода от земята, елиминирайки хидростатичното налягане и представлява въздушен слой в горната повърхност на конструкцията, допринасящ за топлоизолацията.

Sindrain

Така Sindrain предотвратява надеждно проникването на вода и образуването на плесени и влага в мазетата.

За повече информация: Sineco.

Вижте също...