Енергийна ефективност – защита отвън с фасадните решения на Knauf

– Намалява топлинните загуби през външните стени
– Ефективно и трайно намалява разходите за топлоенергия
– Дава усещане за уют в помещенията
– Голяма дълготрайност, получена чрез оптимално съчетаните компоненти

Устойчивото развитие на човечеството, за което все по-често слушаме и четем, означава най-общо да живеем сега така, че нашите наследници да не понасят негативни последици.

Кои са източниците на възобновяема енергия? Това са   енергията на вятъра, слънцето и растенията (в частност дървесината), познати на човека от хилядолетия, но използвани все по-интензивно в последните десетилетия като алтернатива на изчерпващите се енергоизточници.

Тези проблеми на човешкото развитие, а защо не и оцеляване, отправят огромни предизвикателства и към строителните материали и технологии.

Вече е от голямо значение колко енергия е необходима за производството на единица строителен продукт и свързаното с това отделяне на въглероден диоксид. Тенденцията е сградите да се изолират топлинно с все по-високи параметри и да се строят предимно от изолационни материали, т. е. масивното строителство, което само по себе си дава скромни топлоизолационни показатели, ще се конкурира все повече от сухите строителни технологии, където Knauf е лидер повече от 4 десетилетия.

Динамично се развиват в посока завишаване на изискванията към енергоемкостта на сградите националните законодателства, пример за което е и България с изменението на Наредба 7 за енергийна ефективност от 2010, където коефициентът на топлопреминаване за външни стени (важен показател за топлоизолацията на сградата за специалистите по топлотехника) пада на U=0,35 W/m²K от  U=0,5 W/m²K. Така ние се приближаваме към стандартните минимални немски изисквания, при които също се наблюдава постоянна тенденция към завишаване на изискванията.

В практиката в Германия все повече се налага стремежът за надхвърляне на действащите минимални изисквания. Например, коефициент U=0,35 W/m²K означава дебелина на фасадната топлоизолация (полистирен (популярно стиропор) или минерална вата) от 8 – 10 cm, а препоръчително е над 14 cm, като прогнозите за следващите 5 години са, че тази стойност средно ще е вече 20 cm.

Добрата изолация на сградата включва също покрива (тавана), пода, прозорците и вратите, към които също се поставят високи технически изисквания.

Съвременните системи за отопление (в псивните сгради те не са необходими), контролираната вентилация с възстановяване на енергията, земните топлообменници, термопомпените инсталации, както и соларните системи за генериране на топлинна или електрическа енергия са в състояние да превърнат сградата от консуматор в производител на енергия.

От тази година Кнауф България е член на Информационната Група Пасивни сгради България, www.passive.bg.

Стандартът на пасивните сгради в Европа е широко популярен от 18 години. Построени са вече хиляди примери. Целта на ИГ Пасивни сгради България е да популяризира  у нас концепцията на пасивното строителство. В момента са пред завършване първите две пасивни жилищни сгради във Варна и Благоевград.

Суперизолация
Средни U – стойности на ограждащите конструкции
Макет на фасадна стена лек сандвич
панел за пасивна сграда с 30см
стъклена вата

 

Пасивна къща в гр. Благоевград студио АРХЕ, арх.Георги Николов

В Кнауф съществуват отдавна решения за фасадни стени със системи сухо строителство, които от години се прилагат предимно в ниското строителство. С усъвършенстването на материалите и системите в момента, ние предлагаме решения за фасадни стени, базирани на циментовите плоскости AQUAPANEL, гипсфазерните плоскости VIDIWALL HI на завода във Видин, фасадна топлоизолация и др., които удовлвтворяват и най-високите изисквания за енергийна ефективност, екологичност, топло и шумоизолация за всякакъв вид строителство.

Фасадната Термосистема на Knauf –  високоефективна комбинирана система, в която съставящите я компоненти изпълняват различни задачи. Плочите експандиран полистирен поемат топлозизолационната функция. Изолационните плочи се закрепват със системни дюбели, като техният брой се определя в зависимост от ветровото натоварване и височината на сградата. Армиращата мрежа заедно с лепилно-армиращия състав осигурява една стабилна основа върху еластичните изолационни плочи за финишното покритие. Фасадната мазилка осигурява защита на системата от атмосферните влияния и придава естетичен вид на фасадата.

Системата  W333 на Knauf е неносеща външнa стенa предназначена за сгради с бетонна или метална основна носеща конструкция. Състои се от стандартни профили CW100/0,6 mm, облицовка от гипскартонени плоскости отвътре и гипсфазерни плоскости Vidiwall HI отвън. Малкото й тегло (50 kg/m²) и отлични физични характеристики (U= 0,22 W/m²K и Rw = 55 dB при дебелина 20 см), бързото изпълнение по метода на послойния монтаж и достъпността на материалите я правят подходяща за надстройки на съществуващи сгради или ново строителство.

За повече информация и контакти – Кнауф България.

Може да харесате още...