Епоксидни подови системи от Isomat

DUROFLOOR – Епоксидна подова система за места с интензивно натоварване.

Епоксидните подови системи представляват тънък слой от епоксидна смола, който след втвърдяване, придобива висока механична якост и изключителна химическа устойчивост. Те могат се полагат върху нови и стари подове, които са подложени на големи механични и химични натоварвания. Епоксидните подове притежават отлична издръжливост във времето, като същевременно цената на поддръжката им е минимална. Освен това те образуват гладка, издръжлива, неабсорбираща и лесна за почистване повърхност.

Като взима предвид изискванията на пазара за епоксидни подови настилки с висока якост и отлично ниво на естетика, ISOMAT, базирайки се на своя дългогодишен опит, разработи пълен набор от епоксидни подови системи, които отговарят на всички съвременни изисквания. Освен това ISOMAT предлага необходимото ноу-хау и решения за всички проблеми при индустриалните подове.

ОСНОВНИ СВОЙСТВА НА ЕПОКСИДНИТЕ ПОДОВЕ
– Епоксидните подове са изключително устойчиви на механични износвания, които се наблюдават в зони с натоварен трафик (промишлени производствени и складови помещения, паркинги, хотели, търговски зони и т.н. Те се характеризират с:
1. Повишена устойчивост на изтриване, с което се избягва запрашаване и износване.
2. Отлична якост на натиск.
3. Висока адхезия към основата, с което се избягва разслояване.
4. Значителна повърхностна устойчивост, с което се избягва надраскване.

– Епоксидните подове са неабсорбиращи, лесни за почистване покрития, които притежават изключителна химическа устойчивост. Поради това те са подходящи за употреба в производствени помещения, кланици, бензиностанции, автосервизи и т.н. Те са устойчиви на:
1. Разтвори на органични и неорганични киселини,
2. Разтворители,
3. Алкали,
4. Соли,
5. Петролни продукти,
6. Масла,
7. Агресивни почистващи агенти и т.н.

– Епоксидните настилки са икономически по-ефективно решение в сравнение с други методи за подови покрития, тъй като те са лесни за полагане, проходими са в кратък срок и притежават по-голяма издръжливост.

– Освен гладко крайно покритие, на места където има повишен риск от подхлъзване ( индустриални производствени помещения, рампи и т. н.) чрез специална техника може да се образува нехлъзгава повърхност с различна степен на защита.

– В области където има повишени изисквания за предотвратяване на появата на статично електричество (компютърни зали, печатници, текстилни фабрики, болници, бензиностанции, електроцентрали, складове за боеприпаси, и т.н.) се препоръчват антистатични епоксидни подови системи.

– Епоксидните подове обикновено се полагат върху чисти и сухи циментови повърхности на възраст поне 28 дни. Въпреки това, чрез използването на подходящи грундове, има възможност да се положат и върху подове на възраст 7 дни или такива при който има влага. Епоксидни подове може да се положат и върху замърсени с масла повърхности, при условие че те са предварително почистени със специални химически почистващи средства.

– Свойствата на епоксидните подове не се променят дори когато са подложени на екстремни атмосферни условия или температури които се променят постоянно. Те могат да се полагат на места с ниски или високи температури ( фризери и промишлени помещения).

– Епоксидните подови системи се предлагат в различни цветове, така че да отговарят на естетическите изисквания на всеки клиент, както и да изпълняват изисквания на строителния обект ( например маркиране на етажи в различен цвят, цветни линии по пода и т.н.).

ПРОЦЕС НА ПОЛАГАНЕ НА ЕПОКСИДНИ ПОДОВИ СИСТЕМИ
– Подготовка на основата
– Грундиране на основата
– Поправка на пукнатини и дупки по основата
– Крайно покритие
– При всеки етап на полагане е важно да се използват правилните инструменти и материали, и да се притежават добри познания за конструктивните детайли, за да се постигне правилно конструктивно решение.

1. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
Измерването на влажността на бетонната основа е решаващо за избора на правилен грунд. Циментовите подове които са на поне 28 дневна възраст, обикновено имат влажност под 4%. Въпреки това, когато циментовата основа е сравнителни прясна или е поставена при влажни условия, е вероятно в нея да има остатъчна влажност. За това се препоръчва да се определи съдържанието на влага преди полагане.

Взима се проба от основата за изпитване. Пробата се претегля и смила.

Поставя се във влагометър заедно с всички необходими реактиви
Влагометърът се запечатва и се разклаща за 5 мин. След приблизително 10 мин се отчита процентното съдържание на влага в циментовата основа.

Бетонната повърхност трябва да е подходящо подготвена чрез различни типове шлайфане, за да се премахне повърхностното циментово покритие и да се отворят порите на основата. Това помага на грунда да проникне по-дълбоко в порите за да се получи по-добро свързване към следващите епоксидни слоеве, като се постига и подравняване на основата. В последствие прахта и всички нестабилни частици се почистват с промишлена прахосмукачка.

Шлайфане на основата с шлайфер Шлайфане на основата със сачмен бластер Остатъците се почистват с промишлена прахосмукачка

Повърхности замърсени с масла изискват цялостно почистване преди полагане на епоксидни системи. Първо се почиства повърхностната мръсотия с пароструйка. След това основата се шлайфа със сачмен бластер за да се премахне горния слой и да се отворят порите. Върху повърхността се излива почистващ препарат FD-CLEAN и се разтърква с твърда четка, за да може да проникне във вътрешността на пода и да се разтвори маслото в порите. След 30 минути разтворените масла се измиват отново с пароструйка с топла вода, преди проникналото в дълбочина масло, отново да се издигне до повърхността.

Металните повърхности, който ще се боядисват с епоксидни бой трябва да се почистят от ръжда. Почистването става с пясъкоструйка. Остатъците се събират с промишлена прахосмукачка.

Измиване с пароструйка Почистване на метални повърхности от ръжда

2. ГРУНДИРАНЕ НА ОСНОВАТА
Грундирането трябва да се извършва само върху цялостно подготвена основа, за да се осигури по доброто свързване на следващия епоксиден слой. ISOMAT предлага голяма гама от епоксидни грундове, с и без разтворители, които могат да се приложат при всички възможни видове основи ( циментови, метални, бетонни основи, както и такива с влажност или замърсени с масла). При полагането грунда прониква в порите на основата, като така я заздравява и служи като свързващ слой между нея и финалното епоксидно покритие.

Епоксидни грундове

DUROPRIMER
2-компонентен епоксиден грунд с разтворители

Циментовите основи (индустриални подове, бетон, циментови замазки, мозайки) се грундират с 2-компонентен епоксиден грунд DUROPRIMER. Заради разтворителите, грунда прониква в дълбочина и осигурява отлично анкериране. Основата трябва да е чиста, суха, защитена от влага. Цялото количество на компонент В се добавя към компонент А. Двата компонента се разбъркват с нискооборотен миксер (300 обр/мин). DUROPRIMER се полага с четка, ролер или пръскане на един слой с разход 200-300 g/m2 в зависимост от поглъщаемостта на основата. Поставянето на избраната епоксидна система се извършва след изсъхването на грунда, в рамките на 24 часа.
DUROPRIMER се предлага в опаковки (А+В) от 3kg и 9kg.

DUROFLOOR-PSF
2-компонентен епоксиден грунд, без разтворители

В случаите, когато използването на разтворители е нежелателно ( при затворени помещения с изкуствена вентилация), се препоръчва вместо DUROPRIMER да се използва DUROFLOOR-PSF. Основата трябва да е чиста, суха, защитена от влага. Цялото количество на компонент В се добавя към компонент А. Двата компонента се разбъркват с ниско-оборотен миксер (300 обр/мин). DUROFLOOR-PSF се полага с четка, ролер или пръскане на един слой с разход 200-300 g/m2 в зависимост от поглъщемоста на основата. Поставянето на избраната епоксидна система се извършва след изсъхването на грунда, в рамките на 24 часа.
DUROFLOOR-PSF се предлага в опаковки (А+В) от 5 kg и 10 kg.

EPOXYPRIMER-W
2-компонентен епоксиден грунд, на водна основа

В случай когато наличието на разтворители е не желателно и в основата има остатъчна влага се използва EPOXYPRIMER-W. Той се полага на сухи или леко влажни повърхности. Не е подходящ при бетони на възраст по-малка от 28 дни. Цялото количество на компонент В се добавя към компонент А. Двата компонента се разбъркват с ниско-оборотен миксер (300 обр/мин). EPOXYPRIMER-W може да се положи и разреден до 10% с вода. Той се полага с четка, ролер или пръскане на един слой с разход 200-300 g/m2 в зависимост от поглъщаемостта на основата. Поставянето на избраната епоксидна система се извършва в рамките на 24-48 часа, при условие че съдържанието на влага в грундираната повърхност е под 4%. Ако влажността е по-голяма се грундира отново с EPOXYPRIMER-W.

EPOXYPRIMER-W се предлага в опаковки (А+В) от 10 kg.

DUROPRIMER-W
3-компонентен епоксиден грунд на водна основа

В случай когато избрания епоксиден под ще се полага върху мокри повърхности (съдържание на влага над 4%) или пресни бетони (на възраст до 5 дни), основата трябва да се грундира с 3-компонентен епоксиден грунд на водна основа DUROPRIMER-W, който има необходимия diffusion коефициент за да компенсира налягането създадено от водните пари. Цялото количество на компонент В се добавя към компонент А и се смесват. След това двата компонента се преместват в чист съд и се добавя компонент С при непрекъснато разбъркване. Получената смес се разрежда от 5 до 20% с вода в зависимост от желаната обработваемост. DUROPRIMER-W се полага с четка или ролер, върху мокра повърхност на два слоя, с разход 250-300 g/m2. След 48 часа и след като съдържанието на влага в грундирания слой е по-малко от 4%, може да се положи епоксидно покритие. Ако влажността е над 4% се повтаря грундирането.

DUROPRIMER-W се предлага в опаковки (А+В+С) от 21 kg.

DUROPRIMER-SG
2-компонентен специален епоксиден грунд без разтворители

При бетонни подове замърсени с масло или при които се очаква поява на капилярна влага се използва епоксиден грунд DUROPRIMER-SG. Замърсените с масло повърхности трябва да се почистят със специални почистващи средства, след това да се измият с вода. Поради голямата си специфична маса DUROPRIMER-SG измества водата от капилярите и се анкерира за основата. Цялото количество на компонент В се добавя към компонент А. Двата компонента се разбъркват с ниско-оборотен миксер (300 обр/мин). DUROPRIMER-SG се полага върху мокра повърхност (без локви) чрез ролер или гумена шпакла (разход 600-1000 g/m2), след което се разнася с четка. За да се осигури добро сцепление, докато грундирания слой е още пресен, се опясъчава със сух кварцов пясък със зърнометрия 0,3-0,8 mm. След 24 часа и след като грунда се е втвърдил, всички остатъци се почистват с промишлена прахосмукачка. След това се нанася епоксиден грунд DUROFLOOR-PSF на един слой. Полагането на крайното епоксидно покритие става в рамките на 24 часа.  DUROPRIMER-SG се предлага в опаковки (А+В) от 10 kg.

EPOXYCOAT-AC
2-компонентен антикорозионен епоксиден грунд

EPOXYCOAT-AC е 2-компонентен цветен антикорозионен грунд с разтворители, който се използва за грундиране на метални повърхности. Той осигурява отлична защита против корозия на металните повърхности. Основата трябва де е чиста, суха и без ръжда. Цялото количество на компонент В се добавя към компонент А. Двата компонента се разбъркват с ниско-оборотен миксер (300 обр/мин). EPOXYCOAT-AC се полага с ролер,четка или пръскане на два слоя, с разход 150-200 g/m2. Вторият слой се полага в рамките на 24 часа и след като първият слой е напълно изсъхнал. Избраната епоксидна система се полага до 24 часа след нанасянето на грунда.

EPOXYCOAT-AC се предлага в опаковки (А+В) от 3 kg и 8 kg, в цветове сив (RAL 7040) и червенокафяв (RAL 3009).

3. ПОПРАВКИ НА ПУКНАТИНИ И ДУПКИ ПО ОСНОВАТА
След изсъхване на грунда и преди полагане на крайното епоксидно покритие, всички съществуващи недостатъци (пукнатини, дупки и т.н.) трябва да се запълнят, за да се постигне равна и здрава повърхност. Особено важно е да се осигури равна основа, в случаите когато избрания епоксиден под ще се полага на тънък слой (DUROFLOOR-R). Поправките се извършват или с готови за употреба епоксидни пасти EPOMAX-EK и EPOMAX-STUCCO или чрез приготвяне на епоксидна замазка (смесва се епоксидна смола с кварцов пясък с размери на частиците 0-0,4 mm). Епоксидният под се полага след като всички поправки са се втвърдили и в рамките от време определени от всеки грунд.

Запълване на пукнатини и дупки върху мозайка Запълване на пукнатини и дупки върху промишлени подове Цялостно полагане на заравняващ епоксиден слой, за постигане на равна повърхност

EPOMAX-EK
2-компонентен епоксиден кит

EPOMAX-EK е 2-компонентен епоксиден кит без разтворители. След втвърдяване добива силно сцепление с основата, голяма твърдост и механична якост. Цялото количество на компонент В се добавя към компонент А. Двата компонента се разбъркват с шпакла за около 5 мин. Разход приблизително 1,85 kg/m2/mm.

EPOMAX-EK се предлага в опаковки (А+В) от 1 kg, 2 kg и 4 kg.

EPOMAX-STUCCO
2-компонентен особено фин епоксиден кит

EPOMAX-STUCCO е 2-компонентен фин епоксиден кит без разтворители. След втвърдяване добива силно сцепление с основата, голяма твърдост и механична якост. Цялото количество на компоненет В се добавя към компонент А. Двата компонента се разбъркват с шпакла за около 5 мин. Приблизителен разход 1,35kg/m2/mm 1 kg. EPOMAX-STUCCO се предлага в опаковки (A+B) от 1kg

Епоксидна замазка може да се приготви като към епоксидния грунд DUROFLOOR-PSF се прибави кварцов пясък, в съотношение 1:2 до 1:3 по маса. Също така може да се използват епоксидни смоли DUROFLOOR или DUROFLOOR-R в съотношение по маса 1:2-1:3 и 1:1,5-1:2 с кварцов пясък. Когато се изисква бърза работа се използва DUROLOOR-FC в отношение 1:2-1:3. Ако основата е предварително грундирана с DUROPRIMER-W или EPOXYPRIMER-W, се използват същите грундове в съотношение по маса с кварцов пясък 1:2 и 1:3.

4. КРАЙНО ПОКРИТИЕ
Спазвайки изискванията за полагане и експлоатация на епоксидните подове се избира подходяща крайна подова епоксидна система. DUROFLOOR е саморазливен епоксиден под, подходящ в зони с високо натоварване. DUROFLOOR-R се използва в зони със средно натоварване. DUROFLOOR-C е антистатично покритие което се полага в зони при който наличието на на статично електричество е нежелателно.

DUROFLOOR
Саморазливен епоксиден под в зони с високо натоварване

DUROFLOOR е 2-компонентен, цветен, саморазливен, епоксиден под без разтворители. Той притежава висока якост и е устойчив на абразия, органични и неорганични киселини, алкали, петролни продукти, отпадъци, морска вода, голяма част от разтворителите, при температурни амплитуди от -30 до +100 C при сухи технологични процеси и над +60C при мокри. При полагане се смесва с кварцов пясък с размер на частиците 0-0,4 mm (Q35) в съотношение 1:2 по маса Полага се с назъбена маламашка на слой с дебелина от 2 mm до 3 mm.

DUROFLOOR се използва като течно, саморазливно епоксидно подово покритие върху циментови основи , където се изисква висока механична и химична устойчивост. Подходящ е за промишлени зони, складове, магазини, бензиностанции, автосервизи, супермаркети, лаборатории, хотели, гаражи, зони с тежък трафик и т.н. Подходящ е и за зони които имат пряк контакт с храни, според изискванията на W-347, ISO 8467.

DUROFLOOR се предлага в опаковки (А+В) от 9kg в 8 различни цвята.

Кварцов пясък Q35 се предлага в чували от 18kg.

Компоненти А (смола) и В (втвърдител) са опаковани в отделни опаковки, в предварително определено съотношение по маса. Цялото количество на компонент В се добавя към компонент А. Разбъркват се с ниско-оборотен миксер (300 обр/мин). Важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на съда за да се получи равномерно разпределяне на втвърдителя. Към получената смес се добавя постепенно и при непрекъснато разбъркване кварцовия пясък Q35, в съотношение 1:2 по маса, до получаване на еднородна смес.

Сместа се излива върху грундираната повърхност. DUROFLOOR се разнася равномерно с назъбена маламашка на слой с дебелина 2-3 mm. Прясно положения слой се обработва със специален ролер с шипове, за да се премахне затворения въздух и така да се избегне появата на въздушни мехури на повърхността на епоксидния под в последствие. По време на полагане се използват специални обувки с шипове. Поради ниската си вискозност сместа има саморазливни качества, като същевременно се получава гладка крайна повърхност. В случай когато DUROFLOOR се полага върху наклонени повърхности (рампи и т.н.) се добавя сгъстяващ тиксотропен агент в отношение 0,5% по маса. Разход на DUROFLOOR приблизително 600 g/m² Разход на кварцов пясък 1,2 kg/m², за милиметър дебелина на слоя.

Свойства на DUROFLOOR

Нехлъзгаща се крайна повърхност
След втвърдяване, DUROFLOOR придобива гладка крайна повърхност с устойчивост на подхлъзване клас R9, подходящ при обикновена употреба. В случай където съществува опасност от подхлъзване и където се изисква устойчивост по голяма от клас R9, е възможно да се изработи подходяща крайна повърхност с DUROFLOOR.

Първоначално се полага DUROFLOOR както беше описано. Докато последният слой е пресен, върху него се нанася кварцов пясък до насищане. След втвърдяване незалепналият пясък се почиства с промишлена прахосмукачка. След това се нанася финален слой DUROFLOOR (А+В) или DUROFLOOR-R.

Устойчивостта на подхлъзване на крайното покритие зависи от големината на частиците и плътността на разнасяне на кварцовия пясък.

Крайно покритие със саморазливен епоксиден под за тежки натоварвания DUROFLOOR

За контакти и повече информация – Изомат Интернешънал.