pixel

EPS панели от биомаса

Sto

Основните материали на новия изолационен панел Sto Top32 Biomass за фасадни и вътрешни изолационни системи се състоят от 100% възобновяеми суровини, получени от органични остатъци от селското и горското стопанство. Твърди се, че по време на производството сертифицираният топлоизолационен панел причинява само около една трета от въглеродните емисиите на сравними продукти. Преработката и строително-физичните свойства на балансираните с биомаса панели остават непроменени, те са идентични със стандартния панел.

Изолираните фасади са инвестиция в устойчивостта, тъй като в рамките на една-две години те могат да спестят повече енергия, отколкото е била използвана за изграждането им – и то при полезен живот от над 60 години. Те стават още по-благоприятни за климата, ако изолационните материали се основават на възобновяеми суровини. Такъв е случаят с новия изолационен панел Sto Top32 Biomass. За производството на основните материали на сертифицираните панели от експандиран твърд пенополистирол се използват 100% възобновяеми суровини в съответствие с DIN EN 13163. Доказателство за това е независимото наблюдение на процедурата за баланс на биомасата (BMB).

Sto

Благодарение на екологичната суровина по време на производството се произвеждат около 66% по-малко еквиваленти на въглероден двуокис, отколкото при производството на сравним EPS панел на основата на изкопаеми суровини.

Това намаление на CO2 може да се причисли към всички общи сертификати за устойчивост на сгради (DGNB, BREEAM, LEED). Точно като своя изкопаем аналог, еко сертифицираният (REDcert2) панел има номинална стойност за топлопроводимост (λ) от 0,032 W/mK.

Подходящ е за изолационни системи на фасадата и в интериора, може да се лепи или да се комбинират лепило с дюбели. Не може да се използва в зони, които са в контакт със земята.

Снимки: Sto

Може да харесате още...