pixel

Фандъкова: Спекулират, че ще се строи в Борисовата градина

Строителство на територията на Борисовата градина по никакъв начин няма да бъде допуснато, написа в профила си във Facebook кметът на София Йорданка Фандъкова.
Във връзка с разпространявани в последните дни спекулации, които касаят Борисовата градина, категорично заявявам, че строителство на територията на парка по никакъв начин няма да бъде допуснато, обяви Фандъкова.

Запазването на Борисовата градина като главен парк на София и възстановяването на историческия й вид става чрез започнатата миналата година процедура за изработване на Цялостен подробен устройствен план. С планът не се допуска строителство на каквито и да е нови съоръжения или обекти и се предвижда извеждане от парка на част от вече съществуващите, посочи кметът на София.

Съхраняването и обновяването на лесопарковата част на Борисовата градина е първостепенна задача. Затова през януари 2016 г. е възложено на научно-изследователския център към Лесотехническия университет да извърши експертна оценка и инвентаризация на горските масиви.

Оценката на всички дървесни видове е пета в историята на Борисовата градина – първата е направена през 1909 г., втората – през 1935 г., третата е през 1980 г., и четвъртата е през 1999 г.

Оценката включва и план за всички дейности по запазване и обновяване на парка в срок от 10 години напред. След оценка от лесоинженерите ще се премахват само сухи, увредени и опасни дървета, за да се гарантира защита на гората и нейното нормално развитие.

До момента е извършена оценка на 722 дка от лесопарка, като е предвидена експертна оценка и на всички лесопаркове на територията на общината.

Становището на лесоинженерите е, че горските масиви, които са разположени на територията на града, могат да бъдат запазени и като всички създадени изкуствено гори те се нуждаят от планирани професионални дейности по съхраняване и обновяване.

dir.bg

Може да харесате още...