pixel

Фибран България предлага вече и сертифицирани външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS)

ФИБРАН България, първият и единствен български производител на топлоизолационни продукти от екструдиран пенополистирен (XPS),  е и единствената компания, която предлага и трите основни топлоизолационни продукта собствено производство – екструдиран пенополистирен (XPS), каменна вата (MW) и експандиран полистирен (EPS).

През 2015 година Фибран България предлага вече и сертифицирани външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS).

Техническият отдел на компанията е разработил  ETICS система с всеки от основните топлоизоционни продукти:

Две от предлаганите ETICS системи включват като топлоизолационен продукт съответно двата вида фасаден екструдиран полистирен – а именно – FIBRANxps ETICS GF и FIBRANxps ETICS BT.

Третата система FIBRANtherm ETICS MW е с топлоизолация от фасадна каменна вата FIBRANgeo.

Системата FIBRANtherm ETICS EPS е с топлоизолация от експандиран полистирен FIBRANeps.

За правилното функциониране на дадена сграда от първостепенна важност са енергийната й ефективност, противопожарната защита, безопасност на използване и дълготрайност на структурата. Изпълнението на тези критерии зависи от отлична съвместимост между използваните строителни материали и правилното им проектиране и приложение. Топлоизолацията на сградата е ключов фактор за ефективно постигане на рационални енергийни характеристики.Системите ETICS  представляват цялостно решение в тази посока.

Външните топлоизолационни комбинирани системи ETICS са предназначени за полагане както при нови, така и при съществуващи сгради.

По-специално приложението на системите FIBRANtherm ETICS като техническо решение:
– намалява енергийната консумация,
– сигурява комфорт,
– ограничава функционални и естетически проблеми на обвивката на сградата,
– осигурява голяма гъвкавост при окончателното оформяне на фасадата с многобройни архитектурни възможности,
– гарантира дълготрайност и функционалност на фасадата,
– удължава живота на сградата,
– свежда до минимум проблема с топлинните мостове,
– системата е външна,позволява монтирането на топлоизолация с по-голяма дебелина, без да се губи ценно вътрешно пространство,
– това е икономически разумно и най-рационално от функционална гледна точка решение.

Важно е  при проектирането на системата да се направи правилен избор на дебелината натоплоизолацията,  необходима за постигане на желаната енергийна консумация, съобразена с регионалните климатични условия,  с предназначението на сградата и, разбира се, националното законодателство относно минималните изисквания за изолация.

Правилният избор на система, качеството на продуктите, които са част от системата, както и качеството на изпълнението, при спазване на всички инструкции относно последователността на дейностите по изграждане на системата са гаранция за постигане на енергийна ефективност, дълготрайност и добра визия на фасадата и комфорт на обитаване.

 

Може да харесате още...