FIBRANgeo T – каменна вата за техническа изолация

Определение за техническа изолация

Продуктите за техническа изолация  са тези продукти,  които забавят потока на топлинната енергия, изпълнявайки една или повече от следните функции:

– съхраняват енергия посредством намаляване на топлинните загуби или печалби;
– контролират повърхностните температури  с цел безопасност, защита и комфорт;
– улесняват температурния контрол на процесите;
– предотвратяват изтичане на пара и кондензация на вода по студени повърхности;
– увеличават оперативната ефективност на отоплението, вентилирането и охлаждането на хидравлични и парни процеси и енергийни системи в промишлени и други инсталации;
– предотвратяват повреди на оборудване и конструкции от излагане на огън;
– намаляват шума с цел защита на персонала и комфорт.

FIBRANgeo T продуктите изпълняват всички гореизброени функции, а дори и много повече.

Производство FIBRANgeo T

FIBRANgeo T продуктите се произвеждат в заводски условия от вулканични скали чрез разтопяване и охлаждането на получената лавообразна течна смес до влакна.

Тези продукти се класифицират като продукти от минерална вата за използване в  сградни и промишлени инсталации съгласно Европейски стандарт EN 14303:2009+A1:2013  (Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия).

Всички изолационни продукти от каменна вата FIBRANgeo отговарят на изискванията на Европейските стандарти за  КАЧЕСТВО и БЕЗОПАСНОСТ.

Каменната вата е естествен, неорганичен, влакнест материал, широко познат и признат със своите топлоизолационни и звукоизолационни свойства, така както и с отличното си поведение по отношение на пожарозащитата.

FIBRANgeo се произвежда от минерални скали, които първоначално се разтопяват в електрическа пещ при температура от 1520°C, след което се преобразуват във вид на фибри. Този нов метод на производство на каменната вата, използващ електрическата пещ, позволява прецизност в контрола на температурата на топене, за разлика от метода на доменната пещ, прилаган от  повече от 90% от производителите на каменна вата. Поддържането на постоянни температури по време на процеса на топене осигурява стабилност на размерите на влакната и гарантира отлични технически характеристики на крайните продукти.

Освен това, неизползването на изкопаеми горива (напр. кокс) като основно за производството гориво свежда до минимум замърсяващите околната среда газови емисии.

След като премине фазата на образуване на свободните влакна, с добавянето на свързваща смола, масло и специални  силиконови съединения, които гарантират хидрофобност, фибрите се свързват, стават еластични, нехигроскопични и водоотблъскващи.

Каменната вата FIBRANgeo T се оформя на плочи,  рула, дюшеци с мрежа, тръбни черупки, блокове или насипна, в множество различни размери, след което накрая се опакова.

Плочите и рулата могат също да бъдат произведени и с покритие.

Предимства на FIBRANgeo T

Топлоизолация

Отлична топлоизолация, с много нисък коефициент на топлопроводимост и максимален коефициент на топлинно съпротивление, дори и при високи температури.

Максимална работна температура

Изолационните свойства на продуктите остават непроменени при високи температури.

Температурата на омекване на влакната е над 1000°C, а техните свързващи вещества започват да се изпаряват, когато температурата надвишава 200°C, като при това  изолационните свойства на продуктите остават непроменени.

Ето защо, FIBRANgeo Т продуктите са също подходящи и за приложения, където има високи температури.

Максималната сервизна (работна) температура зависи от структурните свойства, плътността, количеството на свързващите вещества и покритието на продукта, както и от статичните и динамичните натоварвания и вида на конструкцията.

Звукоизолация

Висок коефициент на поглъщане на звука и оптимално съпротивление на въздушния поток.  Тези свойства осигуряват подобрено намаляване на звука и подобрена акустика на пространствата.  Покритията осигуряват максимално намаляване на звука, което е необходимо за определени честоти.

Високата якост на натиск и много ниската динамична коравина, т.е. много твърди, но ефективно устойчиви. Тези свойства намаляват предаването на ударен шум, например при плаващи подове.

Пожарозащита

Негорими материали (клас A1 в съответствие с EN 13501-1), които поддържат изолационните си свойства при високи температури,  допринасяйки за спиране на разпространението на огъня, спасяването на човешки живот и защита на изградените конструкции и имуществото.

Следователно, те представляват ключови елементи в пожарозащитни стени, подове, покриви, сглобяеми панели, врати, прегради, тръби, канали, резервоари, съдове, и други пасивни противопожарни системи.

Пасивна Вентилация –  Водоотблъскване – Нехигроскопичност

Благодарение на своята структура материалът притежава много ниско дифузно съпротивление на водни пари, близко до съпротивлението на въздуха (μ=1).

Хидрофобността на влакната прави продуктите FIBRANgeo Т водоотблъскващи и нехигроскопични. Влакната на каменната вата не се повлияват от влага и вода. Благодарение на ниското дифузно съпротивление, ако каменната вата се намокри, тя бързо изсъхва и напълно възвръща първоначалните си свойства. Освен това, тя не поема влага, когато е в контакт с влажни конструктивни елементи.

Устойчивост на механични натоварвания

FIBRANgeo Т продуктите от каменна вата, в зависимост от начина на разположение на влакната и тяхната ориентация,  имат висока механична здравина, дори и при сравнително  ниски плътности.

Естествени, неорганични, без мирис, химически инертни

FIBRANgeo Т продуктите от каменна вата не въздействат химически на конструктивните елементи, с  които остават в контакт, нито се повлияват химически от тях, дори и в условията на повишена влажност.

Леки, лесни за боравене, рязане и монтиране

Устойчиви на вибрации

Не позволяват развитието на микроорганизми, насекоми или гризачи

Рециклируеми

Не крият никакви рискове за околната среда и крайния потребител

Горепосочените  предимства са извлечени от удостоверените технически характеристики, които детайлно и конкретно са представени в Техническите Данни на съответните продукти.

Видове продукти FIBRANgeo Т

Продуктите от каменна вата FIBRANgeo Т се произвеждат във формата на твърди, полутвърди и гъвкави плочи,  рула, дюшеци с мрежа, тръбни черупки, блокове или насипна, в множество различни размери.

Стандартната продуктова гама включва:

Твърди плочиTBP 50
Полутвърди плочи:  TB-021,  TB-001, TB-080
Гъвкави плочи TB-560,  TB-050
Рула:  R-080, R-560, R-050, R-050-AL
Дюшеци с мрежа:  R-021-КО, R-001-КО, R-080-КО, R-560-КО
Тръбни черупки:  PS
Блокове TBP-080
Насипна: XS-LOOSE

Покрития  на каменната вата FIBRANgeo Т

FIBRANgeo Т продуктите се предлагат със следните стандартни  покрития, за да отговорят на конкретни изисквания на заданията:

AX: Алуминиево крафт фолио, подсилено със стъклофибърна мрежа
AL: Алуминиево фолио, подсилено със стъклофибърна мрежа
YM: Черен нетъкан стъклофибърен воал
YA: Бял нетъкан стъклофибърен воал
XA: Крафт хартия
КО: Галванизирана/поцинкована мрежа и тел
КОSS: Мрежа от неръждаема стомана  и тел

Приложения на FIBRANgeo Т

FIBRANgeo Т продуктите са подходящи за изолация на сградни инсталации (HVAC – отопление, вентилация, климатизация), сградно оборудване, промишленост (нефтопреработвателна, енергопроизводство, и др.), корабостроене и автомобилостроене.

По-специално, FIBRANgeo Т продуктите намират приложения в тръбопроводи, канали, шумоизолиращо машинно оборудване, технологични тръбопроводи, резервоари, топлообменници, съдове, бойлери, пещи, комини, слънчеви колектори, и т.н.

FIBRANgeo Т продуктите също са важен елемент от звукоизолиращи  и пожарозащитни елементи (звуко и пожароустойчиви врати и прегради).

Продуктите от каменна вата FIBRANgeo Т осигуряват отлични експлоатационни параметри  на топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита в индустриалните приложения.  Запитвания за конкретно индустриално приложение и консултация относно подходящия за него продукт можете да отправите към: [email protected] .

За допълнителна информация – www.fibran.bg