FibranXPS Енергиен щит. Тюркоазени продукти за топлоизолация с обновени имена

ЗИМА – ПРОЛЕТ – ЛЯТО – ЕСЕН
ЧЕТИРИТЕ СЕЗОНА.

СЕЗОНИТЕ СЕ ПРОМЕНЯТ,
ПРОМЕНЯМЕ СЕ И НИЕ.

Есента – пъстра многоцветна картина.

Зимата – сезонът на промените, през който земята сменя целия си облик.

Пролетта – начало и раждане на живот, на нови мечти и планове.

Лятото – дълги топли дни.

Четирите сезона в умерения пояс.

Когато природата се променя около нас и ние от FIBRAN се променяме заедно с нея. Живеем в динамична обстановка, която е основата за установяване потребността от промяна. Фибран България притежава нагласа за гъвкавост и ориентация към бъдещето.

Желанието да развиваме нашите продукти в помощ на проектантите, строителите и инвеститорите ни тласкат към промяната.

Перспективите за успешно осъществяване на промяната на продуктите ни и развитието на нови се увеличават от амбициите ни за опазването на околната среда и подобряване на инициативите за енергийната ефективност.

Работим в динамично време, което стимулира развитието и обновяването на продуктите ни.

ПРОДУКТИ FIBRANxps С ОБНОВЕНИ ИМЕНА:

Топлоизолация за тежки натоварвания и влажни условия:
FIBRANxps 300-L
FIBRANxps 400-L
FIBRANxps 500-L
FIBRANxps 600-L
FIBRANxps 700-L
FIBRANxps 300-I

Топлоизолация за сух монтаж:
FIBRANxps MAESTRO-L

Топлоизолация за фасадни и други приложения със структура за добра адхезия:
FIBRANxps ETICS BT
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps FABRIC

ПРИЛОЖЕНИЯ
фундаменти;
фасади;
подове ( вкл. на складови помещения, подземни паркинги и др.);
плоски покриви и тераси;
скатни покриви;
двойна стена тип сандвич;
хладилни помещения;
индустриални приложения.

FIBRANxps – изолацията, която защитава там, където други изолации не могат…

Топлоизолацията от екструдиран полистирен FIBRANxps има специализирани приложения в строителството, където употребата на други топлоизолационни материали не е препоръчителна. Топлоизолационните плочи FIBRANxps се произвеждат в България. Продуктовата гама включва артикули с различни физически характеристики, профили за оформяне на ръбовете и варианти на повърхностите, приложими в редица детайли по време на строителния процес.

Произведените от екструдиран полистирен плочи FIBRANxps предлагат защита и в среда, където други топлоизолационни продукти не могат да осигурят това:

FIBRANxps във влажна среда
Те са единствените топлоизолационни плочи, които могат да издържат eдновременно на високи нива на влажност и на тежки натоварвания. Топлоизолацията е действително от въздуха, който е включен в клетки, така че да остава сух. Във влажна среда (подземия, обърнати плоски покриви, закрити плувни басейни, видими изолации и т.н.) това може да се постигне единствено с изолация със затворена клетъчна структура като FIBRANxps.

FIBRANxps при тежки натоварвания
Затворената клетъчна структура на плочите от екструдиран полистирен дава на материала много висока якост и здравина. Тя може да се използва за изолиране на подове, които трябва да носят тежки постоянни товари.

FIBRANxps с отворена клетъчна структура на повърхността
… са специално проектирани за използване с мазилка, лепило и бетон. Техните предимства са висока дифузия на водни пари, ниска абсорбция на вода, добра адхезия с мазилки, лепило, шпакловъчни смеси и бетони, както и висока якост на натиск и постигната здравина. FIBRANxps е един от малкото продукти от екструдиран полистирен, които имат Европейско Техническо Одобрение (ETA) за Външна Комплексна Топлоизолационна Система (ETICS фасадни системи).

FIBRANxpsсвойства
  ниски стойности на декларирания коефициент на топлопроводност λD
ниски стойности на декларираното ниво за продълж. водопоглъщане при пълно потапяне WL(T)
ниски стойности на декларираното ниво за водопоглъщане чрез дифузия WD(V)
оптимално число на дифузно съпротивление на водни пари MU
отлични нива за якост на натиск при 10% деформ. в зависимост от предназначението CS(10Y)i
абсолютна стабилност на размерите на плочите
хомогенност на структурата
устойчивост на киселини и основи

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА СЪХРАНЯВА ЕНЕРГИЯТА
От една страна, с потребяването на по-малко енергия ние пестим средства, от друга страна пазим планетата си чиста. През последните десетилетия непрекъснато увеличение на използването на климатици е едно явление, което дава сериозен връх в потреблението на електроенергия. Това стимулира поставянето на топлоизолация за по-добър летен комфорт и намаляване на потреблението на енергия за охлаждане и възможност да се коригира натоварването за охлаждане на сградите до 80%. Това означава, че сградите трябва да консумират по-малко енергия, но трябва да предоставят и добри вътрешни температури, включително добър летен комфорт без прегряване през летните и добър зимен комфорт без изстудяване през зимните месеци в България.

Основната грижа за опазването на околната среда и заобикалящото ни пространство е съпътстваща целия ни живот както на нас и нашите деца, така и на бъдещите поколения.

Топлоизолационните продукти FIBRANxps – дълготраен и ефективен ЕНЕРГИЕНЩИТ.

Качеството на FIBRANxps продукти е гарантирано в съответствие със стандартите EN 13164 и EN 13172 и CE маркировка.