pixel

Фирмите, обследващи сгради за саниране, ще плащат по-ниски такси

Фирмите, които се занимават с обследването на сгради за подобряване на енергийната ефективност, ще плащат по-ниски такси за вписването в регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, прие на днешното си заседание служебното правителство.

Фигурирането в регистъра, освен изискванията за квалификация и оборудване, е задължително условие, заложено в Закона за енергийната ефективност, за да могат фирмите да правят обследвания и да сертифицират сгради, както и да изготвят оценки за енергийни спестявания. Досега фирмите трябваше да плащат 100 лева за удостоверение за вписване в регистъра на самите дружества и на техните служители. С решението на кабинета таксата, която се събира от агенцията, е намалена на 60 лева. Таксата за издаване на дубликат на удостоверение за вписване става 60 лв. при 75 лв. досега, а таксата за издаване на гаранция за произход – 20 лв. при 50 лв. в момента, съобщават от пресцентъра на Министерск ия съвет.

Отпада таксата за извършване на справка за регистрираните обстоятелства в съответния регистър по чл. 23 и 34 от Закона за енергийната ефективност. Увеличава се обаче таксата, която агенцията събира за вписване на промени в регистрираните обстоятелства – от 50 лева сега тя става 60 лева. Таксата за издаване на удостоверение за енергийни спестявания от 20 лв. става 30 лв., а таксата за издаване на дубликат на удостоверение за енергийни спестявания от 10 лв. става 30 лева.

klassa.bg

 

Може да харесате още...