pixel

Гръцките имоти са надценени

Министерството на финансите на Гърция взе решение да понижи данъчната оценка на имотите, за да намали разривът между официалната и пазарната цена на обектите.

Южната ни съседка ще бъде разделена на 10 ценови зони. Във всяка от тях ще бъде определен процентът на понижаване на данъчната оценка. Той ще варира от 5% до 19%.

Много са причините довели до подобно решение. Сред тях е и тази, че програмата „златна виза” не даде очакваните резултати. Това косвено спомогна за по-бавното възстановяване на пазара на недвижими имоти. От юни 2013 г. до октомври 2015-а са били издадени едва 983 „златни визи” в резултат на покупката на имот. За сравнение, в Латвия от 2010 г. до юли 2015-а са издадени 13 518 визи. На практика, годишните показатели на латвийската програма шест пъти превишават гръцките. Вярно е обаче, че след вдигането на прага до 250 000 EUR, броят на дадените латвийски жителства рязко е спаднал.

fakti.bg

Може да харесате още...