Групата Вопфингер придобива 27 фирми в 14 държави, както и пълните права на марките „Baumit“ и „KEMA“

Вижте също...