Хидроизолационни материали с кристализиращ ефект от Isomat

Хидроизолационните продукти с кристализиращ ефект съдържат специални активни химически съставки, които при контакт с влага и наличните хидрооксиди на варта в цимента, реагират и образуват неразрушими съединения (кристали). Тези кристали блокират капилярните пори и запечатват пукнатините в бетона, като по този начин предотвратяват по-нататъшна водна абсорбция. Кристалите се разпространяват по порите и капилярите на бетона в дълбочина, благодарение на феномена осмоза. Тъй като проникват във вътрешността на бетонните елементи, те остават защитени от климатични влияния или механични натоварвания.

Материалите с кристализиращ ефект притежават следните предимства:
– Остават активни за дълъг период от време, поради което защитават непрекъснато конструкциите от наличие на вода;
– Притежават отлична адхезия към бетона, подложен на положително и отрицателно водно налягане;
– Запечатват пукнатини с широчина до 0,4 mm, дори и да се появят впоследствие;
– Хидроизолацията на конструкциите не се повлиява от нарушаване на бетонната повърхност или повърхността на хидроизолационния слой;
– Защитават конструкциите от корозия на стоманената армировка в бетона;
– Не намаляват паропропускливостта на бетоновите елементи;
– Лесно и икономично се полагат.

Хидроизолационните продукти с кристализиращ ефект на Isomat се произвеждат под строг контрол съгласно спецификациите по ISO 9001. Те са сертифицирани с маркировка СЕ.

Aquamat Penetrate

Циментова хидроизолация с кристализационен ефект

Прониква в структурата на бетона и постоянно го предпазва от проникване на вода. Има способността да запечатва малки пукнатини, дори и когато те се появяват впоследствие. Поема еднакво добре положителен и отрицателен хидростатичен натиск.

Подходяща е за хидроизолиране на основи, мазета, водни резервоари, резервоари за питейна вода, както и за повърхности които се в директен контакт с хранителни продукти, според W-347, резервоари за канализационни води и т.н.

Начин на хидроизолиране на Aquamat Penetrate

1. Типичен воден теч в бетона

2. Aquamat Penetrate се нанася върху бетоновата повърхност и реагира с влагата, образувайки неразрушими съединения (кристали).

3. Тези кристали блокират капилярните пори и запечатват пукнатините в бетона, не позволявайки по-нататъшна абсорбция на вода.

Продуктът е сертифициран с маркировка CE, като покритие за повърхностна защита на бетон , според EN 1504-2. Сертификат №. 2032-CPR-10.11.

Aquamat Penetrate също така е изпитан и одобрен от Лабораторията за изпитване на строителни материали при Националния университет за управление на водни и естествени ресурси, Украйна (National University of Water Management and Natural Resources, Rivne Ukraine – Laboratory of Testing Building Materials), за следните характеристики:

– Повишава водоплътността на бетона при хидростатично налягане и намалява капилярната абсорбция;
– Повишава мразоустойчивостта;
– Не влияе на якостта на бетона;
– Повишава химическа устойчивост на бетона;

Разход: Приблизително 0,75 kg/m²/за слой.

Опаковка: Aquamat Penetrate се предлага в опаковки от 20 kg.

Aquamat Admix

Кристализираща добавка за водоплътност на бетон

Aquamat Admix е добавка за бетон в сухо състояние. Състои се от цимент и специални активни химикали, които реагират при контакт с влагата и свободната вар в пресния бетон, и образуват неразрушими кристални съединения. Тези кристали блокират капилярните пори и запечатват малките пукнатини, получени от съсъхването в бетона, като по този начин предотвратяват проникване на вода, дори и при силно хидростатично налягане

Aquamat Admix притежава следните предимства:

– Намалява значително капилярната водна абсорбция;
– Увеличава якостта на натиск;
– Защитава стоманената армировка в бетона от корозия;
– Няма въздуховъвличащо действие;
– Не съдържа хлориди и други корозионни съставки;
– Съвместим с всички видове Портланд цимент.

Aquamat Admix е подходящ за всички видове бетонни елементи, които са в постоянен или временен контакт с вода, като основи, мазета, водни резервоари, тунели, канали, резервоари за отпадни води, плувни басейни и т.н.

Продуктът е сертифициран с маркировка CE, като добавка за бетон подобряваща водоустойчивостта според EN 934-2: T9, сертификат номер: 0906-CPR-02412007/01.

Дозировка: 0,8-1,0 kg на 100 kg цимент.

Опаковка: Aquamat Admix се предлага в опаковки от 20 kg.

Durocret Penetrate

Циментова смес за поправки и корекции с кристализиращ хидроизолационен ефект

Durocret Penetrate е циментова смес без корозионни съставки, за вътрешно и външно приложение. Съдържа специални активни химикали, които при контакт с влагата и съществуващите хидрооксиди на варта образуват неразтворими съединения (кристали). Тези кристали запушват капилярните пори и запечатват пукнатините във вътрешността на бетона, като по този начин предотвратяват по нататъшно поглъщане на вода.

Durocret Penetrate притежава следните предимства:

– Високи якости на натиск и огъване;
– Износоустойчивост;
– Много добра адхезия към основата;
– Хидроизолацията на конструкциите не се влияе в случай на нарушаване бетоновата повърхност или на Durocret Penetrate;
– Не променя паропропускливоста на бетона.

Durocret Penetrate е материал за поправки и хидроизолиране. Използва се за поправки и корекции на бетон или тухлени зидарии, за изработване на холкери и т.н. За поправки на мазета, основи, канали, водни резервоари, канализационни резервоари, преди полагане на циментова хидроизолация с кристализиращ ефект Aquamat Penetrate.

Продуктът се класифицира като циментова смес за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции тип CC R2, според EN 1504-3

Разход: Приблизително 17 kg/m²/cm.  При изработване на холкери с размер 5-6 см: 1,9-2,7 kg/m.

Опаковка: Durocret Penetrate се предлага в опаковки от 25kg.

Хидроизолационните материали с кристализиращ ефект на Isomat съчетават две действия, водонепроницаемост и възстановяване, като по този начин осигуряват цялостна хидроизолационна защита, предлагайки устойчиви и трайни решения както за нови, така и при съществуващи конструкции.

Вижте също...