Хидроизолиране на баня

Подробно видео ръководство разясняващо как да осигурим безкомпромисната хидроизолационна защита на банята и мокрите помещения в дома.

Marisan

За целите на хидроизолирането са използвани следните продукти:
– Двукомпонентен високоеластичен хидроизолационен шлам Хидрозол® Flex Pro 2-K;
– Трислойна хидроизолационна лента Хидрозол® Sealing Tape 3L;
– Ъглов елемент Хидрозол® Sealing corner;
– Хидроизолационен маншет за подови сифони Хидрозол® Sealing collar DS;
– Хидроизолационен маншет за тръби Хидрозол® Sealing collar PS.