pixel

Хидрозол® – особености на битума като изолационен материал

Hydrosol

Битумът е строителен и изолационен материал с универсално приложение. Той може да се използва, както като покривно покритие, така и като покривна хидроизолация – особено на плоски покриви. Съответно, също толкова многообразни са и формите, в които материалът е достъпен.

Какви свойства и области на приложение има битумът?

Битумът, наричан още и земен катран, представлява смес на нефт с различни органични материали. Принципно става въпрос за естествен материал, който е познат на човечеството от много отдавна. Битумна шпакловъчна маса е използвана още 6700 години преди н.е за моделиране на скулптури и като материал за хидроизолиране. Дори в наше време, все още съществуват големи битумни находища – като например Асфалтовото езеро в Тринидат. Поради многообразните си възможности за приложение (при покривното или пътно строителство и др.), и за да може да се отговори на голямото търсене, междувременно битумът се произвежда основно индустриално.

Модерни възможности за приложение на битума

В зависимост от своят състав, битумът може да бъде пластичен, еластичен или съвсем твърд. Също така се използва и в течна форма. Въз основа на тези свои материални качества, в много области битумът намира приложение като полезен строителен материал, който много добре и лесно се обработва. Към това може да се прибави и факта, че битумът като естествен продукт, е добре поносим от хората и природата и отговаря на всички екологични стандарти. Точно по тези причини, не трябва да ни учудва, че битумът се е превърнал в един от основните строителни материали в днешно време.

Битумът и неговите свойства

bitum

В днешно време, този материал се използва, както за покриване и изолиране на покриви, така и в пътното строителство за връзка с фугите. Ползата от полагането на битума се дължи на това, че химическият състав на материала позволява ефективното уплътняване и изолиране на покрива против влага. Сярата, азота, кислорода и следите от метал образуват водонеразтворимата консистенция на битума. Едва при високи температури започва процесът на разпад на този състав. Поради различните вещества, съдържащи се в битума, не е възможно да се посочи неговата точна температура на разтапяне, а се говори за зона на топене. В същото време, нефтосъдържащият материал е резистентен към основи и киселини, които не оксидират. Точно това обаче, усложнява и отстраняването на веднъж нанесен битум.

Кои материали от битум са подходящи за покриване на покрив

В зависимост от изискванията, съществуват различни материали, между които може да се избира, при покриването на един покрив с битум. Вълнообразните битумни панели например, представляват компактен и икономически изгоден метод за покриване на един покрив. Използва се предимно при покриването на бараки, пристройки и сенници.

Съществуват обаче и декоративни форми от битум, които са подходящи за покриване и на жилищни постройки. Произвеждат се битумни керемиди в различни традиционни форми, които на външен вид почти не се отличават от оригинала. Продават се на ролки или платна, които се разкрояват и полагат. В този случай, особено важно е да се работи прецизно и правилно да се уплътнят, и хидроизолират връзките и фугите между отделните платна.

Области на приложение на материали, произведени на битумна база

С помощта на битумна обмазна хидроизолация (битумна обмазка или боя) могат да бъдат изолирани всякакви възможни материали и по този начин да бъдат защитени от проникване на влага и вода. Важна област на приложение на битумната обмазка е хидроизолирането, не само на покриви, но и на фундаменти, основи и други, контактуващи с почва конструктивни детайли. Течният строителен материал следва да се нанася върху напълно чиста и суха повърхност, като гарантира по този начин дългогодишни водонепропускваеми свойства.

Друг метод за дългосрочно уплътняване и хидроизолиране е дебелослойното нанасяне на битумна паста или битумна шпакловка. В този случай, черният материал е обогатен с изкуствени полимери и се полага на няколко слоя, върху добре почистената повърхност. Много добре се поема от пукнатини и нацепвания в основата и е много подходяща за малки поправки на течове, на покриви, улуци и др., както и при ремонт на пробиви на битумни хидроизолации и мембрани.

Обработка на повърхности с битум

За да се получи добра адхезия и битумните материали да се захванат оптимално върху повърхности като метал, дърво или бетон, е необходимо основата да бъде третирана предварително с битумен грунд. Той представлява грундиращо покритие на битумна основа, което се нанася преди запояване или залепване на основния материал. Изпаренията на битумния грунд са запалими, и за това той не трябва да се използва в затворени помещения, които не са добре вентилирани. След пълното изсъхване на основата, може да се започне с полагането на основното битумно покритие.

Съдържащият нефт материал, се използва най-често върху плоски покриви. Дори и при оптимално извършени монтажни работи и професионална поддръжка на плоския покрив, след определен период от време обаче, идва момент, в който той трябва да бъде саниран. Преди да бъдат извършени самите работи по санирането обаче, състоянието на покрива трябва да бъде много щателно проверено и анализирано, а всички етапи и материали да са добре планирани.

Информирайте се и потърсете специалист!

Преди покупката на битум следва да се информирате много добре за областите на приложение и да сте на ясно с мястото на полагане, тъй като само адекватната употреба на правилния продукт осигурява желаната дългосрочна нужда. Въпреки, че нанасянето на битумните продукти изглежда много лесно, има особености, за които трябва да се внимава, за да може да се гарантира дългогодишната защита от влага и течове. За тази цел, особено при по-мащабни проекти (саниране или покриване с битум на покрив), препоръчваме да се обърнете към специалист, който да извърши монтажните дейности и да гарантира крайния резултат.

Може да харесате още...