pixel

Химически устойчиви покрития от епоксидна смола

Viacor

Водата е жизненоважен ресурс, чието опазване трябва да бъде основен приоритет. В Германия този принцип е залегнал в Закона за водните ресурси (WHG). Наред с други неща, законът регулира работата с вещества, които могат да причинят вредни промени в качеството на водата. Това включва например масла, горива, разтворители или химикали, които се използват главно в промишлени или търговски зони. Ако такива агенти проникнат в почвата, това може да доведе до значително замърсяване на водата.

За да се предотврати замърсяването на почвата, в индустриалния сектор се използват системи за подово покритие, които предотвратяват проникването на вредни вещества в подпочвения слой. Viacor предлага системите Viasol WHG neo classic и Viasol WHG neo conductive, които са предназначени за осигуряване на защита.

Viacor

Покритията се характеризират със своята химическа и механична устойчивост. Viasol WHG neo conductive отвежда електричеството  и може да се използва и в зони застрашени от експлозии.

Доброто статично преодоляване на пукнатини до 0,4 милиметра гарантира, че покритията остават непропускливи за течности при пукнатини в основата и запазват своята защитна функция.

Снимки: Viacor

Може да харесате още...

Izolacii.eu