pixel

Имотите в България харесвани от швейцарците

Близо половината от чуждите инвестиции в имоти в България идват от Швейцария. Те са 22.7 млн. евро.

За първите осем месеца на годината нетните постъпления от чужди инвестиции в имоти са 51,9 млн. евро, при 40,9 млн. евро за същия период на 2015 г., обявиха от БНБ.

По страни, най-голям дял от инвестициите в имоти идват от Швейцария (22,7 млн. евро, 43,8% от общия им размер) и Норвегия (6,1 млн. евро, 11,8%), а Русия е чак на трето място с 5,6 млн. евро, или 10,7%.

Преките чужди инвестиции в страната за периода януари–август са 988,5 млн. евро (2,2% от БВП). Те са по-ниски с 493,6 млн. евро, или с 33,3% от същия период на миналата година.

Само за август инвеститорите са изнесли от страната 3,7 млн. евро, при ръст на чуждите вложения с 323,9 млн. евро за август 2015 г.

Привлеченият в страната дялов капитал (преведени/изтеглени вноски в/от капитала на български дружества, както и плащанията по сделки с имоти) възлиза на 221,9 млн. евро за осем месеца. Това е намаление с 806,2 млн. евро на годишна база.

Реинвестираната печалба от чуждестранни компании в български фирми е 376,4 млн. евро, при 556,4 млн. евро за същия период на 2015 г. Нетните задължения на български фирми към чуждестранни компании нарастват с 390,1 млн. евро, при намаление със 102,5 млн. евро за първите осем месеца на 2015 г.

Най-големите нетни преки инвестиции до август са от Холандия (179,6 млн. евро, 18,2% от общия им размер), Люксембург (145,9 млн. евро, 14,8%) и Великобритания (126,7 млн. евро, 12,8%).

dir.bg

Може да харесате още...