Индивидуални концепции за безопасност на покриви за индустрията, търговията на дребно и логистиката

Schneelogistik GmbH

Понастоящем покривите на търговските имоти поемат допълнителни функции и вече не са само за защита на вътрешността на сградите. Допълнително оборудване като слънчеви системи, охладителни и вентилационни модули, както и свързаните с времето натоварвания, причинени от лед и сняг, оказват значително влияние върху безопасността на сградите, ако статиката на сградата и действителното състояние на носещата конструкция не са достатъчно осигурени.

Schneelogistik GmbH

Често се случва покривните площи – които се считат за работни места и трасета на движение – да не са напълно включени в оперативния риск и управлението на сградата. По-специално, що се отнася до необходимото предварително планиране за евентуално натрупване на сняг и на фона на недостига на квалифицирани работници, често липсват време и експертни познания, за да изпълняват надеждно тези задължения. Структурната цялост на сградите може да бъде нарушена от умора на материала, структурни изменения или скрити структурни дефекти, които представляват потенциална опасност.

Schneelogistik GmbH

За да реши тези проблеми и да избегне рисковете, екипът на немската компания Schneelogistik GmbH е разработил устойчива концепция – в истинския смисъл на думата – за да осигури устойчиви съвети по въпросите на безопасността на покривите, безопасността на работното място и структурната стабилност на сградите. Опитните строителни инженери и експерти по сигурността създават концепции, съобразени с конкретните условия, след цялостен анализ и подпомагат осигуряването на живота и здравето на служителите и клиентите, както и безпроблемните бизнес процеси. На водещия международен търговски панаир Transport Logistics в Мюнхен, компанията представи своята модулна концепция на широката аудитория заедно с други иновативни, млади компании.

За повече информация: Schneelogistik GmbH

Вижте също...