Иновативна реактивна хидроизолация RD 1 Universal

RD 1 Universal е иновативна реактивна хидроизолация, която не съдържа битум и е UV-устойчива! Тя е изключителна лесна за използване с множество приложения. Може да се използва както за репарационни дейности, така и за площно приложение!

RD 1 Universal

За контакти и допълнителна информация – www.mc-bauchemie.bg.