pixel

Интелигентните, устойчиви градове се нуждаят от холистичен подход

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) имат решаваща роля в справянето с предизвикателствата пред развитието на градовете, които стават основен избор за живеене в 21-ви век – това е заключението на участниците на осмия симпозиум на Международния съюз по телекомуникациите за ИКТ и околната среда, състоял се в Торино на 6-7 май.

Около 65% от населението на света живее в градове. По 1,3 милиона души се преместват от селските към градските райони всяка седмица. Така до 2050 г. повече от шест милиарда души ще живеят в градските агломерации. Размерът на градските агломерации продължава да расте и броят на мега-градове с население над 10 милиона жители расте: те са били само два през 1950, но  към 2015 г. ще са 22, 17 от които – в развиващия се свят.

От огромно значение за създаването на интелигентните градове ще са наличието на глобално координиран подход и международно стандартизирани технологии за създаването на „интелигентни, устойчиви градове“. По-добрата интеграция на ИКТ в градското планиране ще улесни до голяма степен възможностите за икономически растеж и социално благополучие – като се започне от наличието на по-добър достъп до образование и здравеопазване и се стигне до подобрените перспективи за заетост и повишаването на жизнения стандарт.

Затова МСТ отправи призив за повече международни усилия ИКТ политиките да бъдат интегрирани в съществуващите разговори за градското развитие в рамките на ООН и други организации.

За реализацията на потенциала на ИКТ за градско развитие ключово значение ще има възможността приложенията да работят безпроблемно едно с друго, т.е. оперативната съвместимост ще е критична, подчерта Малкълм Джонсън, директор на Бюрото за стандартизация на телекомуникациите при МСТ. Това ще изисква разработването на международни стандарти, хармонизирането на честотния спектър, както и прилагането на политики за приложение на най-добрите практики.

Форумът завърши с появата на нова „пътна карта“, за която МСТ се ангажира да промотира използването на „интелигентни“ технологии в градската среда и да разработи набор от ключови показатели (КПИ) за оценка на влиянието на ИКТ в градовете и държавите.

Може да харесате още...