Интелигентно управление за дренаж на озеленени покриви със Smart Flow Control

Smart Flow Control

Плътното строителство и екстензивното запечатване на почвата са се превърнали в предизвикателство за градските райони, тъй като дъждовната вода трудно може да се изпари. От една страна, градовете се затоплят и едва се охлаждат дори и през нощта. От друга страна, канализационните системи се претоварват, когато трябва да абсорбират внезапните количества обилни валежи.

Smart Flow Control

Зелените покриви са ефективна мярка за противодействие на тези ефекти и вече са станали неразделна част от съвременното и устойчиво градско развитие в международен план. В допълнение към техните много положителни черти, като например създаването на нови зелени площи в застроените райони, повишаването на биоразнообразието и цялостното подобряване на качеството на живот на хората и животните, това е тяхната уникална ефективност при запазването и възстановяването на естествения воден баланс, което ги прави толкова ценни.

Smart Flow Control

Това е особено вярно за задържащите покриви, вариант на зелен покрив, при изграждането на които се използват специални дренажни елементи, които могат на сравнително малка площ да отведат големи количества вода. В комбинация с така наречените капилярни колони дренажните елементи стават активен резервоар за задържане на прекомерните количества вода. Капилярните колони транспортират водата от дренажното ниво в субстратния слой, който снабдява растителността с вода. По този начин дъждовната вода не само се съхранява, но и активно се подава за изпаряване към почвата и растенията – и този процес има решаващо влияние върху микроклимата на непосредствената околна среда.

Smart Flow Control

Новият динамичен контролен модул за отводняване на покриви, разработен от немската компания Optigrün осигурява ефективен контрол на потока (SFC) посредством свързан със сървър интелигентен дренажен дросел, който може да се използва с почти всички стандартни водосточни тръби и следователно може да се използва на почти всеки покрив. Чрез предоставяне на прогноза за времето, която сървърът получава около 48 часа предварително, и специфичния за сградата хидрологичен модел като база данни за контролния софтуер на Smart Flow Control, системата SFC успява да съгласува две противоположни цели на управлението на дъждовната вода: максималното изпарение и максималната защита от наводнения.

Smart Flow Control

Сензор за водното ниво на покривната повърхност проверява дали съществуващия обем на задържане е достатъчен, за да се поеме предстоящия дъжд. Ако капацитетът за съхранение не е достатъчно голям, сървърът изпраща команда за изчистване на системата. Така се осигурява количество на задържане, колкото е необходимо, за да абсорбира предстоящите валежи, като същевременно се запазва възможно най-голямо количество вода за напояване на зеления покрив.

За повече информация: Optigrün

Вижте също...