pixel

Изолация на междуетажни плочи. Изолация от ударен шум

Austrotherm

Неизолираните подове и тавани са причина за големи топлинни загуби и създават неприятното усещане, че в някои помещения никога не е истински топло.

Оптимална изолация от ударен шум

Шумът в обкръжаващaта ни среда става все повече и все по-силен. Сивите еластифицирани плочи за изолация от ударен шум – Austrotherm ЕPS Т 650- Plus  и Austrotherm ЕPS Т 1000-Plus, осигуряват висока степен на шумоизолация и са се утвърдили като ефективно и икономически изгодно средство за намаляване на ударния шум и постигане на по-висока степен на изолация.

Топлоизолационните плочи за изолация от ударен шум на Austrotherm съчетават четири предимства:
► Отлична изолация от ударен шум
► Подобрена защита от въздушен шум
► Отлична топлоизолация
► Минимална свиваемост

Austrotherm

Примери за приложение

AustrothermAustrotherm EPS T 650- Plus под плаваща замазка

1 Плаваща замазка
2 Полиетиленово фолио
Austrotherm EPS T 650- Plus
4 Austrotherm EPS Обкантваща лента
5 Изравнителен слой с Austrotherm EPS 100- Plus
Austrotherm XPS TOP P (при челото на стоманобетонната плоча)
Austrotherm EPS F- Plus Фасадна графитна топлоизолационна плоча

Топлоизолационните плочи Austrotherm EPS T650- Plus и Austrotherm EPS T1000- Plus са оптимално решение за изолация от ударен шум на междуетажни плочи. Изборът на конкретния вид плоча зависи от натоварването, което ще действа отгоре. Под шумоизолационните плочи е препоръчително да се монтират и топлоизолационни плочи Austrotherm EPS 100- Plus, с дебелина 2-3 см. По този начин, всички инсталации и тръби, които се вграждат в междуетажните плочи, могат да бъдат поставени в или между топлоизолационни плочи.

Austrotherm EPS T 650- Plus / EPS T 1000- Plus под подово отопление

Austrotherm1 Подова настилка (паркет, килим и др.)
2 Отопляема замазка
3 Разделителен слой (PE фолио)
Austrotherm EPS T 650- Plus  / Austrotherm EPS T 1000- Plus
Топлоизолационна плоча Austrotherm EPS 100- Plus
6 Разделителен слой (PE фолио)
7 Изравнително легло
8 Стоманобетонна плоча
9 Мазилка
10 Austrotherm EPS Обкантваща лента

Шумоизолационните плочи Austrotherm EPS T отговарят на изискванията за монтиране на подово отопление. При необходимост от по-голяма дебелина на изолацията се препоръчва шумоизолaционната плоча Austrotherm EPS T 650- Plus да се съчетае с топлоизолационната плоча Austrotherm EPS 100- Plus. Дебелината на Austrotherm EPS Обкантваща лента трябва да е най-малко 10 mm.

Austrotherm EPS T 1000-PLUS под сух под

Austrotherm1 Подова настилка (паркет, килим и др.)
2 Плоскости за сух под (напр. гипсфазерни плоскости)
3 Разделителен слой (PE фолио)
Austrotherm EPS T 1000- Plus
Топлоизолационна плоча Austrotherm EPS 100- Plus
6 Стоманобетонна плоча
7 Мазилка
8 Austrotherm EPS Обкантваща лента

Ако не е планирано на пода да има циментова замазка, а т.нар. сух под, за да се постигне добра изолация от ударен шум, е препоръчително да се използват плоскости с дебелина 22 мм, със сглобка нут и федер, в комбинация с шумоизолационните плочи Austrotherm EPS T1000. По този начин може да се постигне подобрение на изолацията от ударен шум (ΔLw) от минимум 25 dB.

Може да харесате още...

Izolacii.eu