pixel

Изолация на парапета при плоски покриви – избягвайте топлинните мостове

insoltation

Плоските покриви са част от съвременната модерна архитектура и могат да се използват разумно за градско градинарство или като покривна тераса. Всеки плосък покрив обаче има парапет или атика, които трябва да бъдат изолирани в съответствие с минималните енергийни изисквания. Носещите топлоизолационни елементи са алтернатива на класическата цялостна изолация. Атиката не принадлежи към отопляемия обем на сградата, което означава, че нейните височина и материал вече не играят роля за загубата на енергия.

Топлинните мостове във фокуса на енергийната оптимизация

Причината за топлинните мостове може да се крие в конструкцията, в материала или в геометрията. В близост до връзките в конструкцията – балконски конзоли или връзки на покрива с външната стена – носещите сили трябва да се прехвърлят през изолационния слой, което е свързано с топлинни мостове при много от свързванията на парапетите.

Парапетът е директен компонент от външната стена, който трябва да бъде конструктивно свързан с плоския покрив. Поради неговата голяма външна повърхност има големи топлинни загуби и понижени температури на повърхността от страната на помещенията. Той обикновено обикаля цялата сграда и по този начин буквално действа като охлаждащо ребро.

insoltation

Оценете топлинните мостове с параметри

По отношение на изискванията за защита от топлина и влага няколко параметъра описват качеството на топлинния мост. Коефициентите на топлопреминаване ψ за линейни и χ за точкови топлинни мостове предоставят информация за загубите през термомоста. Минималната вътрешна температура на повърхността θsi, min и температурният фактор fRsi оценяват риска от кондензация и образуване на плесени.

Топлопроводимостта на носещ топлоизолационен елемент, например, се описва с параметъра λeq (еквивалентна топлопроводимост), както и полученото от него термично съпротивление Req, зависещо от дебелината на продукта. И двете стойности (λeq и Req) могат да се използват за сравняване на продуктите по отношение на тяхната топлопроводимост и по този начин за подробно изчисление на топлинния мост.

Изискванията за защита от влага при термомостове се основават на минималната температура на повърхността Θsi, min. Тази така наречена температура на плесента е 12,6°C. Ако въздухът се охлади твърде много в зоната на термомоста, относителната влажност се увеличава и се получава кондензация. За да се избегне конденз и мухъл, минималната повърхностна температура не трябва да пада под 12,6°C.

Може да харесате още...

Izolacii.eu