Изомат Интернешънал представя Isoflex Aegean

Isoflex Aegean представлява хибридна, еластична, мазана хидроизолационна мембрана за плоски покриви с дълготрайна белота.


Isoflex Aegean образува непрекъсната, еластична хидроизолационна, паропропусклива мембрана, без фуги и съединения с дълготрайна белота. Освен това, се използва като покривно покритие спомагащо за охлаждане на покрива, поради силното отразяване на слънчевите и инфрачервените лъчи. Сертифициран с маркировка CE, като покритие за повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.


За контакти и повече информацияwww.isomat.bg.