pixel

Изплащат ли изолационните материали от EPS въплътената в тях енергия?

EPS

Освен потреблението на енергия, част от екологичния отпечатък на една сграда включва също въплътените енергия и емисии от производството на материали и строителството. Поради това тези критерии играят все по-важна роля в процеса на екологичното планиране и строителство.

Изолационните материали от експандиран пенополистирол (EPS) са много подходящи за екологично строителство. С оглед на дългия експлоатационен живот от 40 и повече години, тяхната много ниската въплътена енергия играе почти незначителна роля в екологично отношение. Това е доказано в проучване на Изследователския институт за термична защита в Мюнхен (FIW). За тази цел са били сравнени енергията и емисиите по време на производството на изолационни материали от EPS с икономиите по време на използването им.

За проучването на FIW са били разгледани енергийните източници газ, нефт, пелети и централно отопление при период на използване 40 години. Като показатели са използвани общата първична енергия (PET), невъзобновяемата първична енергия (PENRT) и емисиите на парникови газове (GHG). Целта на измерването е да се намали коефициентът на топлопреминаване (U-стойност) от 0,8 W/m² K на 0,24  и по този начин значително да се повишат изолационните характеристики.

EPS

За измерването е бил избран сив EPS – изолационен материал, който днес често се монтира на фасадите. Той е познат на потребителите и под търговското наименование Neopor. За да се представи по-голям сегмент от сивия EPS (топлопроводимост 0,035-032), са изследвани и Neopor Plus (топлопроводимост 0,031) и Neopor Plus BMB (баланс на биомасата). Изчислението се базира на екологичните продуктови декларации на изолационните материали.

Проучването показва, че както твърдата пяна EPS, така и Neopor Plus и Neopor Plus BMB вече са компенсирали производствената си енергия за много кратко време. Производствената енергия за изолацията от EPS се изплаща за много кратко време, в сравнение с други изолационни материали, а икономиите по време на употреба са огромни.

Изследваните EPS изолационни материали спестяват своите емисии на парникови газове за период между пет и осем месеца. Произведената енергия също се изплаща в рамките на няколко месеца.

Снимки: JIMS

Може да харесате още...

Izolacii.eu