pixel

Как да подобрим сградите днес, така че да са годни утре?

Passive House

Основното обновяване е най-добрият вариант за постигане на целта на ЕС за нулеви емисии до 2050 г., а изолацията от минерална вата е от съществено значение за този тип обновяване.

Състоянието на световния сграден фонд е критичен фактор за справяне с изменението на климата. В ЕС 75% от жилищата са определени като енергийно неефективни, което представлява 40% от потреблението на енергия в държавите-членки. Ясно е, че разглеждането на текущото състояние на жилищата в света и реновирането с цел по-голяма ефективност е важно.

Златният стандарт за саниране на сгради е пасивната къща. Но стандартът за пасивни къщи е много по-лесен (и по-евтин) за прилагане към нови сгради. Трудността за ЕС идва от това, че новопостроените имоти съставляват годишно само около 1% от сградния фонд. Според оценки на Европейската комисия енергийното обновяване на сградите със среден годишен темп от 3% може да допринесе за постигане на целите на ЕС за енергийната ефективност и за опазване на климата.

Сегашният процент на обновяване обаче е само от порядъка на 1%. Въпросът е как да подобрим сградите, с които разполагаме сега, така че да са годни за бъдещето? Отговорът е, ако пасивната къща не е възможна или не е практична, тогава може да е необходим подход за дълбоко реновиране.

Passive House

Разликата между пасивна къща и дълбоко реновиране

Пасивната къща (от немски – passivhaus) е строителен подход, който има за цел да комбинира високи нива на вътрешен (т.е. жилищен) комфорт с нетно нулево потребление на енергия. Тя е здравословно място за живеене или работа с нисък въглероден отпечатък. Стандартът за пасивна къща (критериите за сертификат са определени от Международната асоциация за пасивни къщи) се фокусира върху термичната цялост и висока херметичност: добра топлоизолация, липса на топлинни мостове в конструкцията, качествени и правилно монтирани врати и прозорци, вентилация за добро качество на въздуха.

Дефинициите за дълбоко реновиране могат да варират в различните региони, но в основата на дълбокото обновяване е подобряването на структурата на сградата, за да се подобри енергийната ефективност при отопление, охлаждане и вентилация до стойности възможно най-близки до нетната нула. В зависимост от сградата, прилагането на стандарта за пасивна къща чрез преоборудване и рехабилитация може не винаги да е възможно. В такива случаи дълбокото обновяване е най-добрият вариант за постигане на целта на ЕС за нулеви емисии до 2050 г.

Може да харесате още...