Как се полага замазка Баумит Рапидо 1

Вижте как правилно се полага циментовата бързосвързваща замазка Баумит Рапидо 1. Само след 24 часа върху замазката Рапидо 1 могат да се полагат последващи покрития – керамика, естествен камък, мокети, паркет и т.н.