Какви зелени покриви могат да имат положителен ефект върху градския климат и до каква степен?

Gruendach 1

Покривите на сгради, на които се отглежда растителност, могат да намалят летните горещини в градовете, както и да задържат водата от валежи, като по този начин облекчават канализационните системи. Но кои покриви и растения са особено подходящи за това? И до каква степен се подобрява градският климат?

Федералната асоциация на зелените сгради в Германия, Германската метеорологична служба (Офенбах) и EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH искат да проучат тези проблеми въз основа на примера на град Есен. Проектът предвижда зелените покривни площи да се съхраняват в регистър на зелените покриви. Отделно е планиран и регистър на потенциалните зелени покриви. Въз основа на тези данни ще бъде проучено какъв охлаждащ ефект имат растенията и какви видове зелени покриви оказват най-голямо влияние. Германският федерален фонд за околната среда (DBU) финансира проекта технически и финансово с общо 200 000 евро.

Климатичните промени завладяват градовете

„Доклад на Междуправителствената група за изменението на климата предполага значително затопляне на климата и увеличаване на екстремните метеорологични събития в Германия през този век. Проливните дъждове и наводнения могат да унищожат градската инфраструктура. Дългите периоди на летните горещини се отразяват неблагоприятно на общественото здраве“, припомня Франц-Петер Хайденрайх, консултант на DBU по рециклиране и строителна техника. Озеленяването на покривите би могло да бъде мярка за смекчаване на последиците от екстремните метеорологични условия.

Зелен потенциал

С помощта на новосъздадените регистри в гр. Есен трябва да се извършат различни симулации: „Първата (симулация) изследва градския климат без зелени покриви, със съществуващите зелени покриви или с включването на всички потенциални зелени покриви“, обяснява ръководителят на проекта д-р Гюнтер Ман от Федералната асоциация на зелените сгради в Германия. „Втората симулация ще покаже ефекта на различните видове покривна растителност.“

Приспособяване към климатичните промени

Целта на изследването е да открие как чрез зелените покриви може да се реагира на климатичните промени и дали следва да се предприемат допълнителни мерки срещу прекомерното затопляне през лятото. „Зелените покриви с разнообразния си принос към екосистемата единодушно са от значение за изменението на климата. Този проект демонстрира ефекта от озеленяването на покрива не само за отделните сгради, но и върху целия град. Така получените знания могат да бъдат използвани като модел за други населени места“, споделя в заключение генералният секретар на DBU Александър Бонде.

Вижте също...