pixel

Камарата на строителите срещу корупцията у нас

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към Министерски съвет и Камарата на строителите в България (КСБ) сключиха споразумение за  сътрудничество. Подписи под документа поставиха инж. Светослав Глосов, председател на КСБ, и Бойко Великов, директор на ЦППКОП. Събитието се състоя в сградата на Камарата.

„За нас най-важно е от взаимодействието ни да има конкретен резултат. Отношенията между двете организации имат история и ще се доразвиват. Опитът, натрупан в КСБ, е много полезен за нас. Ние можем да си сътрудничим както по отношение на анализ на риска от корупция, така и във връзка с анализ на законодателството“, посочи Бойко Великов, директор на ЦППКОП. Той допълни, че дейността на Камарата показва ефективност от гледна точка на ограничаване на корупцията в страната.

„Обединяваме потенциала на Центъра и на Камарата за превенция на корупционни практики. Само с общи усилия можем да постигнем резултатите, които обществото очаква от нас“, заяви Бойко Великов.

„Меморандумът е резултат на двегодишна съвместна дейност. Той ще допринесе за по-добро сътрудничество между бизнеса и държавата. През последните години строителният бранш разчита основно на обществените поръчки като източник  за осигуряване на работа. Всички ние искаме търговете да бъдат прозрачни и да се провеждат при честни и открити условия. С Центъра ще обсъждаме и възможности законопроектите да са в интерес на осигуряване на конкурентна среда за бизнеса“, посочи инж. Светослав Глосов. Той припомни, че на 18 март ще се състои третата кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки“, организирана от КСБ и с участието на ЦППКОП.

Подписаният Меморандум за сътрудничество между двете институции предвижда партньорство по проекти от общ интерес, обмен на информация и анализи, както и участие в съвместни инициативи. Превижда се и формиране на експертни съвети по конкретни задачи и проблеми, свързани с противодействие на корупцията.

fakti.bg

Може да харесате още...