Керемиди Lotus Air от Erlus за намаляване на вредните емисии

erlus-lotus-air

Немската компания Erlus представи иновативната керемида Lotus Air, включваща технология, която може да допринесе за намаляване на азотните оксиди в метрополните области. Това се реализира благодарение на специалното покритие от частици от титанов диоксид, чрез което керемидите пречистват въздуха.

erlus-lotus-air

Фотокаталитичното покритие на керамичните керемиди включва Anatas, специална форма на титанов диоксид, която активно пречиства въздуха. Тъй като катализаторът се състои от отделни частици титанов диоксид, той остава активен дори при частично увреждане на повърхността, например в следствие на градушка. 

erlus-lotus-air

Като първа стъпка, компанията ще предложи новото покритие за керемидата Ergoldsbacher E 58 S в червено. Като част от проекта „PureBau – Изследване на материалните системи за високо ефективни фотокаталитични строителни материали“, керемидите, покрити с Lotus Air, са тествани от института за повърхностно инженерство и тънки филми (IST) в Брауншвайг. По този начин, със стойност на скоростта на отлагане (скорост, при която газовете се отлагат на повърхности) от около 1.1 cm/s, стойностите за отстраняване на азотния оксид на покритите керемиди са около четири пъти по-високи, отколкото би било необходимо за конвенционална употреба.

За повече информация: Erlus 

Вижте също...