pixel

Когато положението стане неудържимо – Pur Гел от Кьостер

Koster

Pur Gel Кьостер е водореактивен полиуретанов гел за площно инжектиране, както и за хидроизолиране на дилатационни фуги. Кьостер Pur Gel реагира с вода и може да издържи до 10 пъти собственото си тегло във вода. Конопено въже, напоено в Pur Гел Кьостер е елегантен метод за разрешаването на трудни проблеми, свързани с течаща вода в тръби, фуги и кухини. Често се използва там, където има голямо количество свободно течаща вода. Той не съдържа разтворители и остава химически стабилен след реакцията.

Свойства
– Спонтанно образува емулсия при контакт с водата;
– Реагира до  образуването на стабилен гел без да изисква добавяне на активатори и катализатори         ;
– Цялостна реакция с водата;
– Високоразредим с вода материал;
– Не предизвиква корозия;
– Нечуплив;
– Не съдържа опасни субстанции;
– Вискозитет:
– при  смесително съотношение: 1:9, 11 mPa.s;
– сравнен с този на водата 1 mPa.s;
– сравнен с полимерните дисперсии 200–2000 mPa.s.

Koster

Koster

Видове гелово инжектиране

Специални инжекции

При тях се инжектират отделни конструктивни детайли, които са предразположени към проникване на вода – кухини, тръбопроводни муфи, тръбни и кабелни комуникационни отвори, фуги в зидарията, бетона и почвата.

Koster

Koster

Завесни инжекции

При ремонтните дейности не винаги е възможно да откриете външните стени чрез изкопаване – например, ако повърхността е застроена, върху нея има трафик или пък финансовата стойност на изкопа е прекалено висока. В такъв случай най-напред би следвало да помислите за вътрешна (откъм негативната страна) хидроизолация.

Koster

Runde Ecke, Германия – Централен офис в Лайпциг на държавните разузнавателни служби на бившата ГДР.

В някои случаи обаче, например при историческите сгради или сгради със специални архитектурни изисквания или предназначения, това може да не е желателно.

В такива ситуации възможно  най-удачното решение би било извършването на завесни инжекции с Pur Гел Кьостер. При тях гелът се инжектира през стената отвътре навън.

Пробиват се отвори през строителния елемент, който ще се изолира. Отворите трябва да са разположени във вид на мрежа с  растер 30 см, като всяка втора редица е изместена. Диаметърът на отворите зависи от избраните пакери. Могат да се използват Инжекционни ланцети Кьостер, Разпределителни ланцети Кьостер или Импакт пакери 18 Плюс Кьостер.

Koster

Гелът реагира с водата и при свързването с нея образува  хидроизолационна еластична стабилна субстанция. Инжектирането се извършва с двукомпонентна Гел-помпа Кьостер. Инжекционният материал се разпределя върху външната стена и реагира за кратко време, образувайки хидроизолационен слой.

Площни инжекции

Алтернативен метод е инжектиране на Pur Гел Кьостер в самия строителен елемент. Това така наречено “площно инжектиране” е възможно в порьозни строителни материали. В този случай Pur Гел Кьостер реагира с присъстващата вода и образува хидроизолационна еластична стабилна субстанция.

Koster

Предварителни изисквания за площното инжектиране

Познания за материала, който ще се използва:
– реакционно време;
– смесително съотношение;
– поведение на набъбване.

Аналитични знания:
– анализ на съдържанието на соли и влага;
– обследване на стената.

Технически познания/оборудване:
– Гел-помпа Кьостер;
– Инжекционни ланцети Кьостер.

Гел-помпа Кьостер

Koster

По време на работа с Гел-помпата Кьостер трябва да се контролират следните ключови показатели:
– налягането в машината;
– спазване на разхода (пакер, площ);
– неконтролирани изтичания на материала.

Анализиране на факторите, които не можем да променим:
– почвени показатели: състав и влажност;
– водно съдържание по време на инжектирането;
– стена:вид изпълнение, материал, дебелина, наличие на преминаващи детайли;
– стара хидроизолация : материал, дебелина, предпазни слоеве, топлоизолация, дренаж и др.

Анализиране на факторите, които можем да променим:
– защита срещу изтичания по време на инжектирането;
– вискозитет и смесително съотношение на инжекционните материали;
– разстояния между отворите;
– продължителност на инжектиране;
– разход на Pur Гел Кьостер.

Тухлени стени

Koster

Пробиване на отвори с дълбочина до 75% от дебелината на стената под ъгъл 30-45° или хоризонтално.
Дебелина на стената > 60 см.
Към инжектиране се пристъпва след почистване на отворите.
Смесително съотношение максимум 1:10.
Времето за инжектиране зависи от дебелината на стената.

Смесена зидария

Koster

Пробиване на отвори с дълбочина минимум 60 % от дебелината на стената под ъгъл 30-45° или хоризонтано.
Дебелина на стената > 60 см.
Към инжектиране се пристъпва след почистване на отворите.
Смесително съотношение 1:8 до 1:10.
Времето за инжектиране зависи от дебелината на стената.

Зидана тунелна конструкция

Подобно на стандартните зидани конструкции, зиданите тунели, построени с естествени камъни или тухли също могат да бъдат инжектирани. Инжекционните материали се инжектират с определено налягане през решетка от пробити отвори. Целта е да се хидроизолират водоносещите участъци в строителния елемент, за да може впоследствие да се извърши хидроизолация от негативната страна.

Кухите пространства зад зиданите конструкции изискват специално внимание. Тук могат да се открият пълни с въздух фуги, както и големи кухини,  запълнени в различна степен  с  напоен с вода материал (напр. почва, пясък, чакъл или баластра). В много случаи е важно да не се позволява формирането на конструктивна връзка със съседните скални слоеве.

Koster

1 Площно инжектиране
Кьостер 2 IN 1;
Кьостер IN 7;
Кьостер PUR Гел;
Кьостер Инжекционен Гел G4;
Кьостер Инжекционен Гел S4;
Кьостер Инжекционна бариера.
2 Инжекционен пакер
Кьостер Masonry Packer 13 mm x 85 mm CH;
Кьостер Инжекционен пакер – бърз 13 мм x 90 мм;
Кьостер Ламела Импакт пакер;
Кьостер Суперпакер 10 мм x 85 мм CH.
3 Инжекционна помпа
Кьостер 1К Инжекционна помпа;
Кьостер Гел Помпа;
Кьостер Помпа за акрилатен гел.
4 Запълване на кухини
Кьостер PUR Гел;
Кьостер Инжекционен Гел G4.

За контакт и повече информация – Кьостер.

Може да харесате още...