Конкурс– Креативни с Cleaneo

Кнауф България и Катедра Технология на архитектурата в УАСГ организират конкурс – Креативни с Cleaneo.

Създаване на функционално архитектурно пространство с гипсови плоскости Cleaneo.

РЕГЛАМЕНТ

ЦЕЛИ

Формиране на активно познание за плоскостите Кнауф и насърчаване на креативните решения с тях.

СЪОРГАНИЗАТОРИ

КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД и Катедра Технология на архитектурата, Архитектурен факултет, УАСГ обявяват явен конкурс за проект за създаване на функционално архитектурно пространство с Кнауф Cleaneo.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички редовно записани студенти от специалност Архитектура от ІІ до V курс, през летния семестър на учебната година 2019 г.

За участие в конкурса се изисква заявяване на желание на електронен адрес [email protected] или в канцеларията на Катедра Технология на архитектурата (кабинет 713).

Участието в конкурса е безплатно и доброволно. Разходите, свързани с изготвянето и представянето на конкурсния проект, са за сметка на самия участник.

Всеки участник представя един собствен проект на помещение или сграда със жилищна или обществено-обслужваща функция (ресторанти, офиси, училища, детски градини, болници, зали за спорт и изкуство), където прилага плоскостите Кнауф Cleaneo. Могат да се използат курсови проекти, разработени във всички катедри и адаптирани към изискванията на конкурса.

Всички участници в конкурса се съгласяват да:

– приемат безрезервно настоящия регламент на конкурса;

– проектът, с който участват, да е разработен изцяло от тях; консултация с преподавател от Катедра Технология на архитектурата по избор;

– присъстват на предвидената лекция по темата на конкурса, както и на церемонията по обявяването на резултатите от конкурса и награждаването;

– приемат спечелената награда, независимо под каква форма се дава тя.

– дават пълни и свободни права на съорганизаторите да използва снимки, чертежи и други материали, включени в проектите, както и на материали от събитията свързани с конкурса.

ГРАФИК НА КОНКУРСА

Обявяване на конкурса: 05.03.2019 г.

Начало на конкурса: 05.03.2019 г.

Тематична лекция: 07.03.2019 г., в УАСГ от 14-16 ч., зала 222

Срок за предаване на проекти: 15.05.2019 г., до 16 ч., кабинет 713 на УАСГ

Журиране: 15-22.05.2019 г.

Срок за обявяване класиране: 22.05.2019 г.

Награждаване: 22.05.2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ПРОЕКТИ

Всеки представен проект е необходимо да съдържа:

Обяснителна записка в обем до 150 думи.

Чертежи на разпределения, разрез и разгъвки в мащаб 1:50, и на детайли в мащаб 1:10 или 1:5 оформени във табло/табла формат 70/50 см. Допустимо е представянето върху таблата и на други графични и снимкови материали.

3-D визуализация и/ или макет.

ЖУРИРАНЕ – СЕЛЕКЦИЯ И КРИТЕРИИ

От представените конкурсни проекти ще се разглеждат само тези, съответстващи по съдържание и обем на горното задание.

Оценяването на конкурсни проекти  ще е съобразно следните критерии:

– взаимообвързаност на функционалното решение със избраното приложение на плоскосите Кнауф Cleaneo;

– оригиналност и индивидуалност на проекта;

– архитектурно-конструктивно решение съответстващо на архитектурната форма;

– професионално и артистично графично представяне на проекта.

Всички участващи проекти ще се оценяват единствено и само според качествата на представените графични и текстови материали.

ЖУРИ

Журито на конкурса е определено от съорганизаторите КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД и Архитектурен факултет, УАСГ и се състои от:

Председател:  Доц. д-р арх. Гичка Кутова, Ръководител Катедра Технология на архитектурата, УАСГ.

Членове:

Доц. д-р арх. Марияна Цветкова, Катедра Технология на архитектурата, УАСГ

д-р арх. Ангел Мазников, Катедра Технология на архитектурата, УАСГ

д-р арх. Цветелина Даскалова, Катедра Технология на архитектурата, УАСГ

арх. Мила Попова, Катедра Технология на архитектурата, УАСГ

арх. Анастас Иванов, Катедра Технология на архитектурата, УАСГ

арх. Нора Йорданова, Катедра Технология на архитектурата, УАСГ

арх. Даниела Иванова, Ръководител развойна дейност, КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Камелия Пакова, Маркетинг мениджър, КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

НАГРАДЕН ФОНД НА КОНКУРСА

Наградният фонд на конкурса се определя в размер на 1000 лева, като включва:

Първа награда                                              500 лева

Втора награда                                               300 лева

Трета награда                                               200 лева

Журито има право да преразпредели наградния фонд и да присъди допълнителни награди.

Премираните конкурсни работи ще се представят на изложби инициирани от съорганизаторите и ще се публикуват в техни печатни издания.

ЗА СЪОРГАНИЗАТОРИТЕ

Тодор Деловски, Управител, КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Камелия Димитрова, Прокурист, КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Доц. д-р арх. Гичка Кутова, Р-л. катедра Технология на архитектурата, Архитектурен факултет УАСГ

Може да харесате още...