pixel

КСБ и министър Роман Василев ще работят за е-досие на обектите

Камарата на строителите в България и администрацията на служебния министър за развитие на електронното правителство Роман Василев ще работят за обособяване на електронно досие на обектите. Това стана ясно на среща между него и КСБ в лицето на председателят инж. Светослав Глосов и изп. директор инж. Иван Бойков в сградата на Министерския съвет.

Инж. Глосов представи структурата и функцията на Централния професионален регистър на строителя, съдържащ цялата информация за фирмите в бранша. Той подчерта, че с едни от последните промени на Закона за обществените поръчки ЦПРС е вписан като възможност да се използва информацията от него при провеждане на търгове.

„Настоявахме за по-изчистен запис, тъй като продължават някои възложители да изискват и други документи извън тези, съдържащи се в ЦПРС“, добави той и подчерта, че продължават дискриминационните практики в тръжните процедури, а една от основните задачи на Камарата е да ги сведе до минимум.

„Работим с Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР), които изготвиха своите е-платформи при търговете“, добави инж. Глосов.

Обсъдена бе възможността за създаване на е-регистър на обществените поръчки. В момента се качват документите само до подписването на договора с изпълнителя.

„Важно е какво можем да направим в краткосрочен период заедно и какво в дългосрочен да оставим за следващото правителство. Е-досието на обектите е една възможност, която можем да представим в скоро време“, заяви министър Василев.

Инж. Иван Бойков предложи да се проучи опитът на останалите европейски страни в тази област, като се зае да изпрати писмо до всички строителни организации на Стария континент.

Същевременно министър Василев заяви, че до края на април т.г. трябва да е готов планът за развитие на е-правителство.

vestnikstroitel.bg

Може да харесате още...