pixel

КСБ ще връчи строителните „Оскари” за 2015 година

Камарата на строителите в България (КСБ) ще връчи отличията на най-добрите компании в сектора. Това ще стане на традиционния Бал по повод Деня на строителя – 26 октомври, в „София хотел Балкан“. Домакини на събитието ще бъдат Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, и председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Светослав Глосов.

Сред официалните гости ще са кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова, Ивелина Василева – министър на околната среда и водите, Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, председателите на парламентарните комисии по околната среда и водите Станислав Иванов, по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Найден Зеленогорски, по транспорта, информационните технологии и съобщенията Настимир Ананиев, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров, инж. Стоян Братоев – изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, зам.-кметовете на София д-р Тодор Чобанов и Евгени Крусев, експерти от държавни ведомства и др. Събитието ще събере водещи строителни фирми.

В класацията участват само компании, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2015 г. към 30 септември 2016 г. Общият брой на фирмите в ЦПРС е 4529. От тях 346 са вписани в ЦПРС с приоритет V група „Отделни видове СМР“ и не подлежат на класиране. От класацията на основание чл. 8, ал. 3 от правилника са изключени пет компании, на които през 2014 и 2015 г. са присъдени златни награди. Това са „Главболгарстрой“ АД, „Лирекс БГ“ ООД, „Трейс Груп Холд“ АД, „Виктория Транс – 2007“ ЕООД и „Геотехмин“ ООД.

Общият брой на фирмите, участващи в класирането, е 4178. В първата група попадат 3099 фирми, изпълняващи строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Във втората са 255 компании, работещи по обекти от транспортната инфраструктура, в третата – 491, ангажирани в сферата на енергийната инфраструктура, и в четвъртата – 333 фирми, специализирани в благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

Победителите са определени от тричленна комисия на основание декларираната информация от годишните отчети за 2015 г. в електронната система на ЦПРС и по определени показатели за оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация. Комисията е оглавена от инж. Любомир Качамаков – член на УС на КСБ и член на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД. Зам.-председател е инж. Таня Каменова, а член – Георги Грънчаров, ръководител на звено „Регистър“.

Сред критериите за оценка с най-голяма тежест е „Нетни приходи от продажби“, за който компаниите получават 15 т. „Средносписъчен персонал за последната финансова година“ носи 10 т., а „Дълготрайни материални активи за последната финансова година“ – 5 т.

След официалната част, в която ще станат ясни тазгодишните носители на „Оскарите“ за строителна практика, доказали се с качество и мащабност на изпълняваните проекти, за настроението на гостите ще се погрижи Васил Найденов.

vestnikstroitel.bg

 

Може да харесате още...