Лек бетон с висока екологична стойност

Leichtbetonstein

На фона на климатичните промени около нас екологичните строителни материали стават все по-търсени и в частното строителство. Блоковете от минерален лек бетон предлагат здравословно решение за изграждане на стени с грижа към вложените ресурси.

Производителят на лек бетон KLB Klimaleichtblock от Андернах, Германия, използва по оптимален начин близостта на източника за добив на суровината – така създаваният естествен строителен материал има положителен екологичен баланс – идва от региона и се обработва там. Темите екология и опазване на околната среда са все по-актуални в строителната индустрия. Все повече специалисти и инвеститори поставят изисквания за щадящо ресурсите и устойчиво планиране при строежа на нови сгради. Лекият бетон предоставя чудесна възможност за използване на естествени суровини и щадящ процес на обработка.

С принос към здравословна околна среда

Производството на леки бетонни блокове има ниско потребление на първична енергия и нисък потенциал на замърсяване на атмосферата. Лекият бетон не трябва да преминава през процес на изпичане, а се втвърдява чрез изсушаване в така наречените сухи складове. Екологичният баланс на материала се подобрява и поради местоположението на мощностите на KLB: необходимата суровина (пемза) се добива в региона, така че не се налагат дълги транспортни разстояния. Добивът на естествено образувания вулканичен камък се извършва само на места, където е гарантирана навременната рекултивация. Допълнително предимство на материала е, че благодарение на много добрите му топлоизолационни свойства се постига значителна икономия на енергия за отопление на изградените с него конструкции. Често не се налага и използването на допълнителна външна изолация.

От старо – ново

Още едно предимство на чистите (от един вид) материали от лек бетон е, че могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. Произведени в повече продукти, както и остатъчни такива се разбиват и отново преминават през жизнения цикъл. Цялата верига – от добива на суровини през съхненето и рециклирането, затвърждава екологичния ангажимент на компанията. Производствените мощности на KLB разполагат и с ефикасни фотоволтаични системи, генериращи значително количество от необходимата електроенергия. „Следващата година планираме да преминем изцяло към чисто електричество“, споделя управителят на KLB, Андреас Крехтинг. Така компанията разширява своя активен принос към опазването на природата и околната среда.

Вижте също...