Licata.koll – висококачествени циментови лепила

Licata

Линията licata.koll включва широка гама висококачествени циментови лепила, предназначени за полагане на подови и стенни керамични плочи и естествен камък.

Licata.koll предлага различни ефективни решения, които преодоляват специфичните проблеми, свързани с полагането на облицовки. Проектирани и разработени, за да отговарят дори и най-високите нормативни стандарти и с лекота за работа, продуктите от линията licata.koll осигуряват отлична връзка между основата и покритието.

Всички продукти от линията licata.koll, произведени от Licata SpA отговарят на изискваните характеристики и имат маркировка CE.

LicataFlex HF

Циментово лепило клас C2T съгласно стандарт EN 12004, с намалено плъзгане, специално за тънкослойно залепване на керамични плочи и каменни облицовки.

Свойства:
– Намалено плъзгане T. Увеличената тиксотропност позволява полагане на плочки също и вертикално.
– Клас C2T. Сертифицирано по стандарт EN 12004.
– Добра омокряща сила. Добавките от последно поколение, съдържащи се във Flex HF правят лепилото с висока омокряща способност, поради което е специално препоръчано както за залепване на слабо попиващи плочи, така и за залепване плочка върху плочка при съществуващи настилки.

LicataFlex Plus

Циментово лепило клас C2TE съгласно стандарт EN 12004, с намалено плъзгане, удължено отворено време, специално за тънкослойно залепване на керамични плочи и каменни облицовки.

Свойства:
– Удължено отворено време Е. Специалната формула на Flex Plus придава на продукта отворено време > 30 минути.
– Намалено плъзгане T. Увеличената тиксотропност позволява полагане на плочки също и вертикално.
– Повишена сила на сцепление C2. Flex Plus e полимер-модифицирано лепило. След излагане в екстремни условия, като замразяване и размразяване, потапяне във вода, термично състаряване, запазва високи стойности на сцепление – доказателство за неговата надеждност.
– Клас C2TE. Сертифицирано по стандарт EN 12004.
– Увеличена омокряща сила. Добавките от последно поколение, съдържащи се във Flex Plus правят лепилото с висока омокряща способност, поради което е специално препоръчано както за залепване на слабо абсорбиращи или изобщо непопиващи плочи, така и за залепване плочка върху плочка при съществуващи настилки.

Licata

1. Циментова замазка.
2. Flex Plus – циментово лепило с висока ефективност, сертифицирано като C2TE.
3. Декоративна облицовка (гранитогрес, керамика и т.н.).

LicataSuper S1

Деформируемо циментово лепило с висока ефективност, класифицирано като C2TE-S1 съгласно стандарт EN 12004, с намалено плъзгане, удължено отворено време, специално за тънкослойно залепване на керамични плочи и каменни облицовки.

Свойства:
– Удължено отворено време Е. Специалната формула на Super S1 придава на продукта отворено време > 30 минути.
– Намалено плъзгане T. Увеличената тиксотропност позволява полагане на плочки също и вертикално.
– Повишена сила на сцепление C2. Super S1 e полимер-модифицирано лепило. След излагане в екстремни условия, като замразяване и размразяване, потапяне във вода, термично състаряване, запазва високи стойности на сцепление – доказателство за неговата надеждност.
– Увеличена деформируемост. Super S1 е с добра способност на втвърденото еластично лепило да се деформира от напреженията между плочката и основата, без да се уврежда облицованата повърхност.
– Увеличена омокряща сила. Добавките от последно поколение, съдържащи се във Super S1 правят лепилото с висока омокряща способност, поради което е специално препоръчано както за залепване на слабо абсорбиращи или изобщо непопиващи плочи, така и за залепване плочка върху плочка при съществуващи настилки.

Licata

1. Под с лъчисто отопление;
2. Циментова замазка с висока топлопроводимост;
3. Super S1 – деформируемо циментово лепило с висока ефективност, сертифицирано като C2TE- S1;
4. Настилка от гранитогрес.

Licata

1. Циментова замазка;
2. Hydro Monoelasto 100 – циментово еднокомпонентно хидроизолиращо покритие;
3. Super S1 – Деформируемо циментово лепило с висока ефективност, сертифицирано като C2TE- S1.;
4. Мраморна настилка.

LicataFlex K 100

Деформируемо циментово лепило с висока ефективност, класифицирано като C2TE-S1 съгласно стандарт EN 12004, с намалено плъзгане, удължено отворено време, срещу ефлоресценция, специално за тънкослойно залепване на керамични плочи и каменни облицовки.

Свойства:
– Удължено отворено време Е. Специалната формула на Flex K 100 придава на продукта отворено време > 30 минути.
– Намалено плъзгане T. Увеличената тиксотропност позволява полагане на плочки също и вертикално.
– Повишена сила на сцепление C2. Flex K 100 e полимер-модифицирано лепило. След излагане в екстремни условия, като замразяване и размразяване, потапяне във вода, термично състаряване, запазва високи стойности на сцепление – доказателство за неговата надеждност.
– Увеличена деформируемост. Flex K 100 е с добра способност на втвърденото еластично лепило да се деформира от напреженията между плочката и основата, без да се уврежда облицованата повърхност.
– Отлична омокряемост. Добавките от последно поколение, съдържащи се във Flex K 100 правят лепилото с висока омокряща способност, поради което е специално препоръчано както за залепване на слабо абсорбиращи или изобщо непопиващи плочи, така и за залепване плочка върху плочка при съществуващи настилки.

Намаляване на ефлоресценцията и петната: Прибавянето на специални пуцоланови добавки блокира придвижването на свободна вар, като намалява значително появата на ефлоресценция и петна.
Увеличена химико-механична здравина: Включването на пуцоланови добавки определя увеличаването на цялостната химико-механична здравина.

За контакти и допълнителна информация – Ликата БГ ООД.

Вижте също...