pixel

Масови проверки на строителните обекти в София

Главна инспекция по труда започва масови проверки на строителните обекти на територията на София, съобщиха от агенцията.
Създадена е организация за контрол както в извънработно време, така и в събота и неделя.

С цел обхващане на повече обекти в проверките са включени екипи от три дирекции – Главна дирекция “Инспектиране на труда” и дирекциите “Инспекция по труда” София и София-област.

Новата организация с повече проверяващи екипи в София е създадена, тъй като според постъпилите в ИА ГИТ данни от информационни табели в столицата има сериозно раздвижване при строителството на сгради.

При проверките ще се следи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за работа без трудов договор и за нарушения, свързани с работното време, посочват от ГИТ.

Според резултатите от досегашната контролна дейност на ГИТ, в строителството най-често се констатира неподходящо обезопасяване или пълната липса на такова на отворите на строителните и конструктивните елементи, на изкопите, на мостчетата за преминаване, на площадките за складиране на материали и т.н. Това засилва риска от падане от високо или от удар от падащи предмети.

Не е организиран редът и чистотата, както и складирането на строителните отпадъци на обекта, което е предпоставка за спъване, подхлъзване и падане.

Допуска се разполагането на земна маса, строителни материали, съоръжения и др., както и движението на строителни машини, в опасна близост до ръбовете на изкопите, което създава риск от свличане на земни маси.

Не се обезопасяват кабелите за захранване на временните ел. уредби, което може да доведе до нарушаване на изолацията им или до спъване и падане, посочват от ГИТ.

Според ГИТ сред нарушенията е и липсата на писмена договореност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предприемане на съвместни мероприятия между предприятия, работещи едновременно на една и съща площадка.

ГИД напомни мерките при жега

ГИТ напомня на работодателите да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите във връзка с предупрежденията за високи температури.

При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метеорологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла.

Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки, се посочва в съобщението.

Сред мерките са промяна на работното време, на тип работа, като се изпълняват задачи, които са по-безопасни при дадени условия, осигуряване на подходящи лични предпазни средства, помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма. Мерките са описани в наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

В закрити помещения оптималната температура през топлия период трябва да бъде между 18 и 25 градуса.

Допустимата температура през лятото на работните места не може да бъде над 28 градуса. В Наредбата са определени и изключения, според които при горещини навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса.

dir.bg

Може да харесате още...