Мобилна силозна техника от Теразид


За улеснение на своите клиенти „Теразид“ ЕООД предлага висококачествени гипсови и вароциментови мазилки за машинно полагане в мобилна силозна техника. Силозите се доставят на строителния обект и на място се пълнят посредством специализирана техника фабрично напълнени с 16-18 тона материал.

Преди доставката на строителния обект трябва да е осигурена равна площадка с нужната товароносимост и захранване с вода и електричество. За безпроблемното разтоварване е нужно да има подсигурен достъп за тежкотоварни камиони, който се поддържа свободен.

Продукти, които се доставят в мобилна силозна техника:

Гипсови мазилка „X-Top 2000“ и „R-Light 1000“
Висококачествени сухи смеси за машинно полагане на еднослойни вътрешни мазилки по стени и тавани. Подходящи за полагане върху всички строителни основи. Нормалната дебелина на нанасяне на мазилките e около 20 мм, като се съблюдава минимална дебелина 10 мм. При необходимост от изравняване на големи неравности да се използва „Вароциментова мазилка Теразид”.

Вароциментова мазилка
Суха смес за изпълнение на еднослойна вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани. Подходяща за машинно и ръчно полагане. Мазилката е подходяща за полагане върху всички строителни основи. Основата да е чиста, суха и без мазни петна. При гладки основи предварително да се грундира с „Теразид G-22” /бетонконтакт/.


Повече информация за продуктите и възможностите на силозната техника, както и за условията за ползване може да получите от търговските представители на Теразид .

Вижте също...